Uudista

Vanemuise teater kutsub gümnasiste kriitikakonkursile

Vanemuise teatri konkurss „Arukas arvustaja“ ootab gümnaasiumiõpilasi arvustama Vanemuise draama-, muusika- ja balletilavastusi. Žürii soovitab analüüsiks võtta pigem eakohase teatrilavastuse kui maailmaklassika lavatõlgenduse. 

Vanemuise teatri noortetöö juhi Katrin Loonurme sõnul annab konkurss gümnaasiumiõpilastele võimaluse teatrit märgata, analüüsida ja mõista ning teatrile nähtu kohta ka tagasisidet anda, pannes samaaegselt proovile oma kirjalik eneseväljendusoskus. „Kriitikakonkurss on hea väljund eesti keele või kirjanduse tunnis arutleva loo kirjutamiseks. Julgustame õpetajaid konkurssi näiteks koolitööga siduma. Miks mitte võtta õpilastega ette ühine teatrikülastus ning koolitöö raames nähtut analüüsida. Parimad arutelud saab õpetaja meie konkursile saata. Omalt poolt anname parimatele kirjutajatele ka tagasisidet, nii et see on kindlasti „käsi peseb kätt“ võimalus. Teatrist kirjutavaid inimesi ei ole kunagi liiga palju,“ arutles Loonurm.

Vanemuise teatri dramaturg, žürii liige Anu Tonts soovitas arvustuse kirjutajal jälgida, et kirjatöö annaks tagasisidet nii artistidele ja lavastusmeeskonnale kui tekitaks huvi ka nendes inimestes, kes lavastust veel näinud ei ole: „See on uhke väljakutse ja põnev loominguline töö.“ Möödunud aasta konkursist lähtuvalt annab Anu Tonts kirjutajatele ka mõned soovitused, mida kirjatöös jälgida:

▪️ etendus ja lavastus on kaks erineva tähendusega sõna. Lavastus on see kunstiteos, mille lavastaja koostöös trupiga loob, etendus aga selle kunstiteose (lavastuse) üks mängukord;
▪️ mitmed noored arvustajad samastavad näitleja automaatselt tema rolliga (kui tegelaskuju oli ebameeldiv, siis arvatakse, et ka see näitleja on andetu ja ebameeldiv). Nii need asjad siiski ei ole: näitleja on laval rollis ja sellel rollil on enamasti vähe pistmist sellega, milline see näitleja on tavaelus;
▪️ otse inglise keelest üle võetud väljendid, nagu „näitlejad tegid suurepärast tööd“ võiks eesti keeles öelda teisiti: „näitlejate ümberkehastumine meeldis mulle“, „oli palju huvitavaid rolle“, „näitetrupi tase oli kõrge“ vms — võimalusi on palju.
Žüriiliige Sven Karja soovitab, et ühisteks aruteludeks koolis, aga ka kirjutamiseks võiks pigem valida noortele suunatud lavastusi, sest eakaaslaste probleemidega on lihtsam leida kontakti kui maailmaklassika lavatõlgendustega.

2023. aasta konkursi „Arukas arvustaja“ võitja oli Tartu Hugo Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Jaana Sommermann, kes analüüsis arvustuses „On ju nii, Pierre Anthon? On ju nii?“ noortele suunatud kasvuvaludraamat „Mitte midagi“.

Õpilaste kirjalikke arutlusi oodatakse hiljemalt 27. märtsiks 2024. Konkursi tulemused avalikustatakse 9. aprillil 2024 teatri kodulehel. Võidutöö avaldatakse Vanemuise teatri hooajakirja Ramp sügisnumbris.

Loe kriitikakonkursi „Arukas arvustaja“ tingimuste kohta Vanemuise teatri kodulehelt.

Foto lavastusest „Pisuhänd 2“, autor Heikki Leis

16.01.2024