Uudista

Vanemuise teater tunnustas kolleege

Vanemuise teater jagas 152. hooaja lõpusirgel kolleegipreemiaid. Aasta vanemuislase tiitli said draamanäitleja Andres Mähar ning inspitsient Kädi Jakobson, kellest esimene kannab ka tiitlit „Aasta vanemuislane 2012“ ja teine „Aasta vanemuislane 2019“.

Aasta vanemuislast valiti 19. aastat. Valimine toimus kahes kategoorias: üks laureaat valiti lavajõudude seast, teine nende hulgast, kes oma igapäevatöös lavale ei astu. Iga Vanemuise teatri töötaja sai oma arvamust avaldada salajasel hääletusel.

Aasta vanemuislase tiitli kõrval anti välja ka kolleegide tunnustused, mille laureaadid selgusid osakonnasiseste hääletuste tulemusena.

Balletitrupi eriauhinna sai balletisolist Yukiko Yanagi.
Draamatrupist tunnustati kolme näitlejat: Hannes Kaljujärve, Maria Annust ja Ken Rüütlit.
Teenindusalast pärjati kolleegide tunnustusega Merilyn Elget ja Heleri Alli.
Administratsioonist tunnustati noortetöö osakonna juhti Katrin Loonurme.

Muusikaosakonnas anti välja kaks preemiat. Kategoorias „koor, solistid, kontsertmeistrid“ pälvis kolleegide tunnustuse ooperikoori laulja Grete Oolberg ning kategoorias „orkester, korraldusjuht ja koordinaator, dirigendid“ sai tunnustuse muusikaosakonna koordinaator Kersti Perandi.

Tunnustused jagunesid kaheks ka lavastusalas. Kategoorias „etendust ettevalmistav, trupijuht, peakunstnik“ tunnustati lavastusala produtsenti Maiken Nõmmoja, peakunstnikku Maarja Meerut ning kostüümiala juhti Liisi Essi ning kategoorias „etendust teenindav, inspitsiendid“ tunnustati inspitsient Kädi Jakobsoni.

Kolleegipreemiate peol anti üle ka kingitused kahele tööjuubilarile: rätsep Tia Nukale, kel täitus 12. märtsil 2022 40 aastat Vanemuise teatris ning Tia ametikaaslasele Elli Nöpsile, kel saab 1. juunil 2022 Vanemuise teatris töötatud 35 aastat.

Vanemuise teatri kolleegipreemiate jagamist toetasid Goldtime ja A. Le Coq.

18.05.2022