Uudista

Vanemuise nõukogu kinnitas teatri 2015. aasta eelarve ja investeeringute plaanid

12.12.2014  toimus sihtasutuse Teater Vanemuine nõukogu koosolek, mille päevakorras olid 2015. aasta eelarve ja tegevuskava, sealhulgas suuremahuliste investeeringute kava kinnitamine. 
Nõukogu kinnitas SA Teater Vanemuine eelarve kogusummas 17,17 miljonit eurot, millest ühekordsed investeeringud moodustavad 9,31 miljonit eurot. Eelarve kohaselt on riigipoolne toetus 5,49 miljonit eurot ja Vanemuise omatulu 2,36 miljonit eurot.

2015. aasta investeeringute täpne suurus selgub veebruaris 2015, kui kinnitatakse kahe järgneva aasta suurima investeeringu ehk suure maja lavatehnika vahetamise hanke võitja. Suurhanke riigipoolseks toetusmahuks on 2015. aastal planeeritud  7,8 miljonit eurot.
Vanemuise 2015. aasta tegevuskava kohaselt lisandub teatri repertuaari 16 uuslavastust, etendusi on plaanis anda enam kui 400.
Teatrijuht Toomas Peterson: „Hea meel on tõdeda, et eelmiste teatrijuhtide pikalt ettevalmistud algatused mitmete kitsaskohtade parandamiseks hakkavad realiseeruma. Olulisemad märksõnad on väikese maja renoveerimistööde lõpp ja suure maja lavatehnika vahetus, millega saame algust teha juba tuleva aasta kevadel. Aga teatrijuhina on mul veel suurem heameel võimekast töötajaskonnast, keda olen saanud mitmete õnnestunud lavastuste puhul kiita ning kellega on kindel tulevikuplaane teha ja uute tulemusteni pürgida.“

Nõukogu esimees Paavo Nõgene: „Vanemuise teatri taristu on järele liikumas sisule. Riik on viimastel aastatel olulisel määral toetanud teatri investeeringuvajadusi. Korda on tehtud ajalooline väike maja ja algamas on kapitaalremont suure maja teatrilaval, kus vahetatakse välja 1967. aastast pärit ning seega aegunud lavatehnika. Kõik need sammud aitavad säilitada ja arendada teatrikunsti Tartus ja Lõuna-Eestis, luues loovisikutele ideaalsed töötingimused.“

SA Teater Vanemuine nõukogu esimees  on Paavo Nõgene ning liikmed Krista Aru, Aet Sallaste, Urmas Klaas ja Mart Velsker.

12.12.2014