Uudista

Vanemuine ootab teatripublikult tagasisidet

Vanemuise teater kutsub teatrisõpru osalema publiku-uuringus, et õppida paremini tundma oma publikut ja nende teatrikülastuse eelistusi. Uuringu tulemused aitavad teatri tööd paremini planeerida ja teatrielamust veelgi paremaks muuta.

Publikuankeedis küsitakse teatrikülastuse sageduse ja ajendite kohta ning uuritakse, millistest kanalitest publik teavet teatri kohta otsib ja saab ning kui mugav neid kanaleid kasutada on. Tagasisidet saab anda ka teatrikülastuse planeerimise ja teatrikogemuse kohta.

Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar rõhutas, et teater ilma publikuta ei saa. „Maakonnateatrina on Vanemuine eelkõige teater kogukonnale, kuid meie mitmekesisus loob võimaluse vaadata ka kaugemale. Sihtide seadmiseks on tähtis teada, kes on meie publikuks täna ja kus me saaksime oma tööd veel paremini teha, et jõuda ka nendeni, kes ei ole veel teed Vanemuisesse leidnud. Me oleme väga tänulikud, et saame uuringu koostamisel ja läbiviimisel teha koostööd Tartu Ülikooli teatri- ja sotsiaalteadlastega – ka see on kogukonna väärtus,“ tõdes Alliksaar.

Tartu Ülikooli teatriteaduse lektor Hedi-Liis Toome rääkis, et nn kaasav pööre kultuuris on toimunud juba mõnda aega ja enda publiku täpne tundmine peaks olema iga kultuuriasutuse esmaseid eesmärke.

„Tartu Ülikooli teatriteaduse osakonna kaasamine Vanemuise publiku-uuringu ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi on hea näide ülikooli ja linna ühe suurima kultuuriasutuse koostööst. Võib arvata, et teatrid teevad väikeseid publiku-uuringuid pidevalt, kuid need jäävadki sageli kitsalt teatri enda kasutada. Ülikooli kaasamine võimaldab andmete uurimist süvitsi – teadlastena suudame tulemused paigutada laiemasse, isegi rahvusvahelisse konteksti. Uuringuga seoses on Vanemuises praktikal ka üks üliõpilane, nii et kasu ei saa mitte ainult teadlased, vaid ka üliõpilased,“ arutles Toome.

Vanemuise publiku-uuringus saab osaleda, täites hiljemalt 1. novembril veebipõhise küsimustiku. Publikut kaasatakse uuringusse ka teatris kohapeal – etenduste eel, vaheajal või järel saab anda panuse uuringusse, täites küsimustiku paberkandjal. Küsimustiku täitmine võtab keskmiselt aega seitse minutit ja see on anonüümne.

Kõigi vastanute vahel, kes lisasid uuringusse oma kontaktandmed, loositakse välja mitmeid auhindu. Peaauhinnaks on kutse kahele Vanemuise teatri kõigile esietendustele kuni hooaja lõpuni.

04.10.2021