Uudista

Vanemuine kutsub osalema konkursil „Arukas arvustaja“

Vanemuise teater kutsub kõiki vanema kooliastme noori arutlema Vanemuise lavastuste üle.

Arukas arvustaja on arutlev, hea analüüsioskusega, sõnaosav ja vajadusel ka kriitiline. Nende oskuste arendamine ja väljatoomine õpilases tuleb kasuks nii erinevates õppeainetes kui tulevases elus.

Vanemuise noortetöö juht Mall Türk: „Konkursi „Arukas arvustaja“ eesmärk on suunata noori inimesi kunsti ja teatri kaudu ennast ning teisi märkama, analüüsima ja mõistma.“

Õpilaste kirjalikud arutlused on oodatud elektroonilisel kujul (dokumendifail, maksimaalne maht 5000 tähemärki) 15. märtsiks aadressile kollanekass@vanemuine.ee.

Tööle palume lisada autori nime, kooli, e-posti aadressi, telefoninumbri ning kui tööl on juhendaja, siis ka tema nimi ja kontaktandmed.

Palume arvustada Vanemuise teatri lavastusi. Repertuaariga saab tutvuda www.vanemuine.ee/repertuaar.

Huvitavamate arvustuste autorid ning nende juhendajad saavad kutse teatrisse, kus enne etendust arutletakse koos žüriiliikmetega tööde ja nähtud lavastuste üle. Žüriile enim meeldinud töö avaldatakse Vanemuise 2017/18 hooajakirjas „RAMP“. Kõik arvustused avaldatakse ka teatri kodulehel.

Kirjatöid hindab žürii, kuhu kuuluvad näitleja Karl Laumets, dramaturgid Anu Tonts ja  Sven Karja ning kriitik Deivi Tuppits. Tulemused avaldatakse rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil 2017 teatri kodulehel www.vanemuine.ee, võitjatega võetakse ühendust.

 

 

02.02.2017