Uudista

Vanemuine alustas koostööd MISA-ga

Teater Vanemuine ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) sõlmisid partnerluslepingu vähelõimunud püsielanikele ja uussisseerändajatele subtiitrite pakkumiseks loodava süsteemi ehituseks ja esitamisvõimekuse suurendamiseks.

Teatrile soetatavate seadmete abil on võimalik muuta etendused ja muud üritused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele paremini arusaadavateks ning seeläbi ka suurendada külastatavust. „Kaasaegseid tehnilisi lahendusi kasutades saame tekitada muukeelsetes elanikes huvi Eesti teatrikunsti vastu,“ selgitas teatrijuht Toomas Peterson.

Tõlkesüsteemi tarkvara luuakse ühiselt koostöös teatritega NO99, Rakvere Teater, Vanemuine ja Von Krahl. Tõlkesüsteem hakkab tuginema Teater NO99s juba kasutusel oleval subtiitrite väljastamise tarkvaral, mis võimaldab saata subtiitreid nii võrku kui videoseadmetesse. Antud tarkvara arendatakse edasi, et tagada selle sobivus ka teistele teatritele ning lisaks luuakse juurde rakendusi, mis võimaldaksid klientidel saadetavaid tõlketiitreid lugeda etenduse ajal reaalajas, kas oma või teatri poolt kasutada antud nutiseadmest. Ühine tarkvaraline lahendus võimaldab ka liitunud teatritel anda tõlkega varustatud etendusi teineteise saalides. Tarkvara on mõeldud kuni 150 liituja samaaegseks teenindamiseks, võimaldades kasutada samaaegselt ka erinevaid keeli.

Teatrile Vanemuine hangib MISA muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks tehnilised vahendid ja seadmed Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavast projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

15.06.2016