Uudista

Uued näitused Vanemuise suures ja väikeses majas

Vanemuise suure maja publikugaleriis on avatud näitus “Eesti Näitlejate Liit 100. Näitleja portree”, mis tähistab Eesti Näitlejate Liidu 100. aastapäeva.

Eesti Näitlejate Liit asutati 3. mail 1917 ning tähistas möödunud aastal oma 100. sünnipäeva. Kes on need, kes sada aastat pärast liidu loomist selle moodustavad? Millised on need inimesed, kes seda ametit peavad? Kui lähedale me neile tegelikult pääseme? Näituse põhiosa on inspireeritud Gillian Wearingu maailmakuulsast videotööst „60 minutes silence“.

Näituse idee autor ja kuraator on Gert Raudsep, näituse kujundaja Maret Kukkur, heliinstallatsiooni looja Marianna Liik.

Näituse väiksem osa keskendub portreesarjale “Kadunud näitlejad”. Me tahame teada: kuidas loobumine sündis? Milliseid tundeid tekitas toona ja milliseid mõtteid tekitab praegu? Kas nad igatsevad seda ametit taga? Kas näitleja ametist on võimalik üldse loobuda? Kas “kadumine” on võimalik?

Autorid on Erni Kask ja Peeter Rästas loomingulisest ühendusest nu.unioon.

Näitus jääb suure maja publikugaleriis avatuks 21. novembrini 2018.

Vanemuise väikese maja publikugaleriis on avatud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna fotonäitus „Väike sviitrisse peitumise õpetus“.

Näitus koosneb TÜ VKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia üliõpilaste töödest, mis on loodud fotokursuse jooksul. Fotode autoriteks on seega tulevased valguskujundajad, dekoraator-butafoorid, lavastuskorraldajad ja etenduskunstide multimeediaspetsialistid.

2017. aasta sügisel toimunud fotokursuse eesmärk oli suunata tudengid loovalt kaamerat kasutama.

Juhendaja Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonna õppejõud Andrus Kannel tekitas kursusest omalaadse labori, kus lähtuti eeldusest, et loovus sünnib avastades ja leiutades ning eksimine on võimalik ja lubatud. Kui kaamera oleks muusikainstrument, siis millised oleksid selle klahvid, keeled ja noodid?

Näitusele on valitud fotod, mis hoolimata teemade kirevusest, moodustavad omapärase terviku – võimendades üksteist, on huvitavad „laborist” väljapoole jääjatele ja iseloomustavad hästi kursuse vaimu.

“Kui igapäevaelus oleme harjunud kasutama eelkõige fotograafia reprodutseerivat funktsiooni, et jäädvustada seda või teist sündmust, inimest, nähtust või asja, siis sellel kursusel eeldasime, et fotokaamera võimaldab rohkemat kui skänner,” kirjeldas õppeprotsessi Kannel. “Kõik fotod ei pea olema justkui viisakalt kauguselt võetud reprod millestki, mis seal kuskil oli või toimus. Kursuse miinimum eesmärk oli mõista tehnilist protsessi: ava, säriaeg, ISO ja sealt juba edasi luua fotosid, mis on kunstilised eneseväljendused,“ lisas Kannel.

Lisaks saab väikeses majas näha näitust, mis loob sissevaate teatri loovtehniliste töötajate loomeprotsessi.

Näituse fookusesse on asetatud see osa teatritöötajatest, kes reeglina etenduse publikule nähtamatuna lava taga, all, kõrval ja kohal askeldavad, muutes nähtavaks lavastuse loomingulise meeskonna poolt väljamõeldud maailma ning hoides seda igaõhtuselt toimimas.

Näituse külastajatele soovitakse näidata, et lavastust ettevalmistav ja teenindav meeskond ning lavastuse loomise töömaht on märksa suuremad, kui tavavaataja seda etenduse toimumise ajal või lavastust tutvustavate tekstide põhjal hoomab.

Teatritehniliste töötajate osalust lavastuse loomeprotsessis visualiseeritakse EV100 lavastuste kaudu Eesti teatrites. Iga sündmuse tutvustamiseks on loodud stend, millel on lavastuse sisu kirjeldav tekst, pildimaterjal lavastuse sünnist tehniliste poolelt ning fotod lavastusest. Lisatud on lavastuse väljatoomisel osalenud teatrite ettevalmistavate ja teenindavate tehniliste töötajate nimekiri ning erinevate erialade tehniliste töötajate põgus kirjeldus lavastusprotsessist.

Näituse kujundaja on Silver Vahtre.

Näitused jäävad väikese maja publikugaleriis avatuks kuni 14. novembrini 2018.

05.09.2018