Uudista

Publiku ette jõuab kaasaegne tantsulavastus „kriis.ID“ noorte identiteediotsingutest

Koreograaf ja lavastaja Rauno Zubko toob koos Vanemuise balletitrupiga Sadamateatri lavale nüüdisaegse tantsulavastuse „kriis.ID“, mille keskmes on noore inimese identiteedi kujunemine tänapäeva kriiside valguses või nende kiuste. Lavastuses saab publik laval toimuvat mõjutada oma nutitelefonidega.

Tantsulavastuse üks fookus avab noorte identiteediotsinguid sotsiaalmeedias. „Kuigi sotsiaalmeedial on potentsiaal pakkuda võimalusi ühenduste loomiseks, eneseväljendamiseks ja isiklikuks kasvuks, võib see kaasa tuua ka hulga negatiivseid tagajärgi, nagu võrdlemine, küberkius, sõltuvus, privaatsuse kaotus ja moonutatud minapilt,“ jagas lavastaja Rauno Zubko mõtteid, kust lavastuse üks keskne idee arenema hakkas. Zubko sõnul peab nii kodu kui kool toetama noorte digitaalse kirjaoskuse ja meediapädevuse arendamist, mis aitaks mõista nii veebikäitumise võimalikke tagajärgi kui arendada oskusi identiteediotsingutes navigeerimiseks.

„Lavastuses visandame erinevaid minapilte ning vaatame nende murenemist näiteks sõja, energiakriisi ja muu noortele päevakohase kriisi valguses. Toome nii video kui lavakujunduse kaudu lavale mitmeid sümboleid, mis käivad kaasas mõne kriisiidentiteediga. Mängime nende sümbolitega ja vaatame, millised identiteedid sünnivad,“ jagas Zubko.

Lavastuses läheme kaasa reaalsusega, kus publikul taskus olev nutiseade on osa igapäevaelust. Kaasates teatrikülastajate nutiseadmeid ning võimaldades publikul nende kaudu laval toimuvat mõjutada, loodab lavastaja tuua teatri lähemale noortele, kes muidu teatrisse mineku asemel TikTokis ja muudel sotsiaalmeediaplatvormidel aega veedaksid.

Lavastus suunab analüüsima kogetut ja mõtlema nii reaalses kui virtuaalses maailmas loodavale jalajäljele. „Kui lavastus seda teeb, on see minu silmis edukas, olgu reaktsioon kas positiivne või negatiivne. Minu sõnum kõigile ja alati on: ole, kes sa oled, ja lase teistel olla, siis eksisteerime koos edukalt,“ rõhutas Zubko.

Lavastaja-koreograaf kasutab tantsulavastuse alusena artistide kehade liikumist: „Protsessi vältel oleme uurinud tantsija enda liikumisidentiteeti ja avastanud, mis omapärad või liikumiskvaliteedid nende kehades on. Kui balletiartistid puutuvad igapäevaselt kokku treeninguga, mis otsib taga pigem ühtsust, siis minul on olnud põnev sellele natuke vastu töötada ja otsida individuaalsust.“ 

Tantsijate kõrval astub üles ka muusik Jonas Kaarnamets, artistinimega jonas.f.k. Zubko ja Kaarnametsa eesmärk on siduda muusika ja liikumine omavahelisse dialoogi: „Jonas on „kriis.ID“ helikujundaja ja etendaja. Ta mängib lavastuses live-muusikat, nii et mingil hetkel võtab ta juhtimise üle ja kontrollib muusikaga tantsijaid. Teisel hetkel saavad tantsijad võtta juhtimise ja kontrollida oma tantsuga Jonast,“ selgitas Zubko. „Lisaks parafraseerime muusikat klassikalistest teostest kaasaegsete hittideni, et katsetada erinevate ajastute loomingu sobituvust tänapäeva popkultuuris,“ täiendas Kaarnamets.

Lavastuse kunstnik on Kaia Tungal. Video- ja valguskunstnik on Mikk-Mait Kivi.

23.02.2023