Uudista

Pianist Kadri-Ann Sumera esitleb CD-plaati “Lepo Sumera – piano music”

Pühapäeval, 19. aprillil esitleb pianist Kadri-Ann Sumera Vanemuise väikese maja ovaalsaalis CD-plaati LEPO SUMERA– PIANO MUSIC, millele ta on salvestanud oma isa, helilooja Lepo Sumera peaaegu kogu klaveriloomingu.
“Siia plaadile on kogutud Lepo Sumera peaaegu kogu klaverilooming – ühele ning kahele klaverile pluss Klaverikontsert. Need teosed on kirjutatud mitme aastakümne vältel ning just siia on koondunud erinevaid katsetusi, eksperimente, väikevormidele omast vaimukust ning teravust. Ühtset stiili- või meeleolukirjeldust on pea võimatu anda, siin on nii paroodiat kui igatsust, dodekafooniat kui minimalismi, selgelt väljakirjutatud muusikat kui improvisatsioonilisust. Kui tahta siiski ühist nimetajat leida, siis on see ilmselt tugev rütmiline alge – rõõm rütmidega mängimisest, pulsatsioon ja pinge,” kirjutab Kadri-Ann Sumera plaadile saatesõnaks.

Kadri-Ann Sumera on üks Eesti laiahaardelisemaid pianiste, kes on ühtviisi tegev nii solisti, kammermuusiku kui lauljate kontsertmeistrina ning kelle repertuaar hõlmab teoseid barokist tänapäeva uusima muusikani.

Lepo Sumera (1950-2000) oli üks eredamaid isiksusi Eesti muusikas. Ta on säravamaid eesti sümfoniste ja üks elektroakustilise muusika rajajaid. Ta oli ka Eesti kultuurielu keskne figuur, olles aastatel 1988-1992 Eesti Vabariigi kultuuriminister ja 1993-2000 Heliloojate Liidu esimees, samuti professor Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias ning sealse elektronmuusika stuudio esimene juhataja.

Plaadiesitlus toimub peale balletietendust “GO- mäng kahele”, mille koreograaf Teet Kask on loonud Lepo Sumera muusikale ning kus interpreetidena on laval ka helilooja tütred, interpreedid Kadri-Ann Sumera ja Eva-Maria Sumera.

07.04.2015