Uudista

Konkurss SA Teater Vanemuine juhatuse liikme ametikoha täitmiseks

SA Teater Vanemuine kuulutas välja konkursi juhatuse liikme ametikoha täitmiseks seoses praeguse teatrijuhi Toomas Petersoni tähtajalise lepingu lõppemisega. Juhatuse liige valitakse ametisse kuni viieks aastaks alates 2019. aasta suvest.

SA Teater Vanemuine juhatuse liige ehk teatrijuht vastutab riigi asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisim ülesanne on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine viisil, mis tagaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise suurepärasel tasemel.

Kandideerimise eelduseks on Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu tundmine, kõrgharidus, inimeste ja protsesside arvestatav juhtimiskogemus, hea koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime ning majandusalased üldteadmised.

Kandideerijal tuleb esitada 14. detsembriks 2018 motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ja kirjalik visioon Vanemuise teatri tulevikust (kuni 2 lk).

Dokumendid tuleb esitada digiallkirjastatult aadressil keiu@vanemuine.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus Vanemuise teatri aadressile Tartu 51003, Vanemuise 6 märgusõnaga „ juhatuse liige“.

Juhatuse liikme valimisel on lisaks sihtasutuse nõukogule kaasatud teatri loominguliste töötajate esindajad ja Eesti Teatriliidu esindaja.

Vanemuine on Eesti vanim teater, mis on oma 149 tegutsemisaasta jooksul olnud teerajajaks ja suunanäitajaks teistele hiljem asutatud Eesti teatritele. Vanemuine tegutseb Eesti ja ka lähiregiooni ainsa kolmežanriteatrina, kus draama-, balleti- ja ooperitruppide ning sümfooniaorkestri koostöös antakse igal hooajal ligi 600 etendust, mida külastab stabiilselt kuni 200 000 vaatajat – see teeb Vanemuisest Eesti külastatavaima teatri. Vanemuise teatris töötab 360 inimest.

05.10.2018