Loe

Taarka – Setu vägi Obinitsas

Postimees

Lõppeva teatriaasta üks märksõnu on kunstiliselt ja sotsiaalselt oluliste ja ambitsioonikate teatriprojektide nihkumine suvehooajale. Ja Vanemuise Obinitsas lavastatud «Taarka» on sellise õnnestumise üks musternäiteid.
Kohavaim, (rahvuslik) eneseteadvus, rutiinivaba kunstnikutöö, õnnestunud ja tundlik lavastus ning loomulikult totaalse sisemise põlemisega esitatud nimiosa – need on ainult mõned «Taarka» märksõnad.
«Taarka» on haruldaselt terviklik teatritükk. Idee tasandil puhas kunst, ja ulatub hoopiski kau­gemale, kui setude siseasi seda esmapilgul olla võiks.

Sotsiaalne sündmus

Tõsi, lugu ise on puhas setu värk, aga seda on võimalik allegoorilise või siis arhetüüpse Eesti Loona tõlgendada ja vaadata.
Tuleb tunnistada, et lavastuse finaalis Setu hümni kuulates, läbi Merle Jäägeri Taarka pisarais silmade seda kaasa lauldes tuli tagasi tunne, mis külastas viimati Balti ketis seistes või 1991. aasta 20. augusti õhtul ENSV Ülemnõukogu istungi ülekannet vaadates.
Ja seda tunnet ei tekitatud mitte lavastuslike nõksude või kalkuleeritud «pisarakiskumisega», vaid lihtsa siirusega.
See lavastus väljus mõneti tavalistest teatri piiridest, sai sotsiaalseks sündmuseks. Identiteedi kandjaks ja väärtustajaks. Pani tundma ja mõtlema.

Juurte tundmine

Rahvuslik uhkus on termin, millega alati väga ettevaatlikult ümber tuleb käia.
Aga üleilmastuvas maail­mas on oht ise peast hambur­geriks muutuda niikuinii, kontakt oma juurtega kaotada või mis veel hullem, juured maha salata. Nii kerge on unustada, kes sa oled ja kust tuled. Ent – kes ei mäleta minevikku, see elab tulevikuta. Ja, ma arvan, ei tunneta ka olevikku.
«Taarka» on siinkohal abiks. Meile kõigile.

TAARKA
• Kauksi Ülle «Taar­ka» on näitemäng keerulise saatusega setu lauluemast Hilana Taarkast.
• Elatist teenis ta pidudel laulmas käies, oli peiar.
• Lavastaja Ain Mäeots.
• Nimiosa on kirjuta­tud Vanemuise näit­lejannale Merle Jäägerile.
• Teistes osades Vanemuise draamanäitlejad ja Setu memmed-taadid.
• Teater Vanemuine on lubanud lavastust ka tuleval suvel mängida.

31.12.2005