Loe

Paavo Nõgene: oleme valinud teise tee

Jaan Olmaru, Tartu Ekspress

Jaan Olmaru, Tartu Ekspress

Riigi tegevustoetuse vähenemine on sundinud mitmeid Eesti teatreid koondama oma töötajaid, seal hulgas ka näitlejaid. Tartu Ekspress uuris Vanemuise juhilt Paavo Nõgenelt, kuidas mõjutab kärbe Tartu teatri tööd.

Kui palju väheneb riigi tegevustoetus Vanemuisele järgmisel aastal?

2010. aastal on Vanemuise personali- ja majanduskulude dotatsioon riigi poolt väiksem 5,6 miljonit krooni ja Tartu linna toetus on väiksem 360 000 krooni.

Kas teater on sunnitud selle tõttu ka töötajaid koondama?

Vanemuise teater on valinud teise tee. Me oleme suurendanud oma uuslavastuste arvu ning seadnud eesmärgiks teenida teatrile rohkem tulu kui seni. Meie eesmärk on, et me ei peaks koondama vanemuislasi, kes teevad head tööd, või vähendama töökoormust. Me oleme laiendanud oma repertuaari, mis annab kõikidele teatrihuvilistele võimaluse leida meie repertuaarist veel enam nimetusi kui varem ning samuti oleme laienenud väga aktiivselt Tallinna teatriturule. Tallinnas suuremas mahus etenduste andmine võimaldab teatril kaasata täiesti uut publikut, kes varem pole Vanemuise teatri tegemistest osa saanud.

Kas vähem raha tähendab palgakärpeid?

Tänasel päeval pole Vanemuises planeeritud kärpida mitte ühtegi töötajatele mõeldud hüve. Püüame hakkama saada teisiti ja hoida oma töötajaid nii palju kui võimalik. Töötajate koondamine, palgakärbe, töökoormuse vähendamine viiks meid surnud ringi, kus meil poleks võimalik anda enam nii palju etendusi kui praegu ning seetõttu hakkaks vähenema ka teatri omatulu. Loomulikult ei saa me aga välistada, et kui majanduses peaks pikalt edasi kestma vindumine, peame kasutusele võtma ka teistsuguseid meetmeid, kuid hetkel püüame iga hinna eest hoida oma häid kolleege ning pakkuda neile turvalist töökeskkonda.

Milliseid samme peab teater ellujäämiseks ette võtma?

Oleme suurendanud uuslavastuste arvu, et publikul oleks võimalik leida meie repertuaaris endale rohkem meelepärast. Oleme laiendamas oma haaret Tallinnas, kus järgmisel kalendriaastal on planeeritud anda üle 60 etenduse, nendest 45 uues Nokia kontserdimajas. Loomulikult tegeleme igapäevaselt väga kriitiliselt kulueelarve kontrolliga ning püüame osta sisse erinevaid teenuseid soodsamalt kui varem. Masu on lisaks keerulisele ajale ka imede ning võimaluste aeg, kus nutika majandamise korral on võimalik ka võita.

Kui suur osakaal on eelarves teatri oma teenitud tulul ja kui suur on toetus?

See vahekord teeb väga muret, kuna tendents on vales suunas. Loodame, et 2011 ja 2012 hakkavad seda vahekorda taas stabiliseerima. Hetkel on sunnitud teater ise teenima 39,3% 2010. aasta eelarvest.

Kuidas mõjutab kärbe repertuaari?

Mõneti kummaline vastata, aga uuslavastustele pigem positiivselt – meie repertuaar on suurenenud ja seeläbi on valik kõigile külastajatele suurem. Kuidas see on võimalik? Vanemuises töötab 352 väga head ning nutikat töötajat, kelle kaasabil on see võimalik. Loomulikult on ajad väga keerulised, aga oleme püüdnud leida võimalusi sellest olukorrast pigem särades kui nuttes välja tulla. Kas see lõpuni õnnestub, seda näitab aeg. Teater on mitme tule all – riigidotatsiooni vähenemine, linnatoetuse vähenemine, surve omatulule sh piletitulule, surve sponsorirahade vähenemisele jne. Tööd tuleb teha palju rohkem kui enne, aga midagi pole teha, kui soovime väljuda sellest võitjana, siis tuleb seda teha. Loomulikult oleks palju lihtsam võtta kasutusele teised meetmed, aga siis poleks see enam see Vanemuine.

Millised meeleolud teatris valitsevad?

Usun, et meeleolud on normaalsed. Kolleegid mõistavad olukorra keerukust ja kuna teater pole tegelikkuses teatritöötajate hüvesid pidanud piirama, siis oleks patt kurta. Loomulikult on kurb, et teed tööd, näed vaeva, siis tuleb ka kärbe… Aga sellest tuleb aru saada, sest riik peab oma eelarve tasakaalus hoidma ning ainult selliselt saame olla kindlad, et peatselt hakkab riigitoetus kultuurisektorile taas suurenema.

03.12.2009