Loe

Mis paistab Vanemuise teatrist läbi statistika

Tartu Postimees, Raimu Hanson

Tartu Postimees, Raimu Hanson

Statistika üks esivanemaid aritmeetika liigitati omal ajal vabade kunstide hulka. Nõnda on ta vägagi lähedane näitekunstile, mis on üks populaarsemaid kauneid kunste. Nii et kui võtta statistika binokliks ning uurida teatrit ja selle publikut, saame huvitavaid tulemusi.

Vanemuise juht Paavo Nõgene teeb tugevaid jõupingutusi, et hoida teatrit raskel ajal jätkuvalt kolmežanrilisena elus ja vaatamisväärsena võimalikult laia publiku hulgas. Mulluste arvude kokkulöömisel selgus, et juba mitmendat aastat on Vanemuine kõige enam külastatud teater Eestis.

Vanemuine andis 2011. aastal 526 etendust ja kontserti, mida külastas kokku 184 014 inimest. Kui sellele lisada noortetöö raames korraldatud 195 üritust 10 213 külastajaga, oli Vanemuisel mullu 6866 külastajat rohkem kui aastal 2010.

Selle tulemuse tagas ilmselt etenduste osav planeerimine nii teatri põhilistes saalides Tartus kui ka Tallinnas ja mujalgi.

Vanemuine andis möödunud aastal pealinnas 36 etendust, mida külastas 27 629 inimest. Lisaks kogunes 4764 vaatajat rajatagustelt etendustelt. Mullu septembris algas etenduste andmine väikestele lastele mänguasjamuuseumi Teatri Kodus, nelja kuu jooksul oli seal 35 etendust 3693 külastajale.

Viimased neli aastat

Eelnev käis läinud aasta kohta. Vanemuisest saadud algandmed lubavad heita pilku ka viimasele neljale aastale. Kõigepealt on märgata draama ülekaalu muude žanrite suhtes nii lavastuste ja etenduste kui ka vaatajate arvestuses.

Aastatel 2008 ja 2011 oli draamaetendusi peaaegu võrdselt (246 ja 245), külastajaid oli aga kolm aastat tagasi umbes kümme tuhat rohkem (vastavalt 74 210 ja 65 729). Vahepealsel kahel aastal, 2009 ja 2010, tegi draamaetenduste vaatajate hulka märkiv joon suure jõnksu allapoole (vastavalt 57 569 ja 55 001).

Teatrijuhi selgituse kohaselt on kõikumise põhjusi kaks. Kõigepealt nimetas ta seda, et lavastajate ja nende meeskondade soovidele vastavalt on paljud uuslavastused vaatajate ette tulnud kunstilistel põhjustel väiksemates saalides.

«Suur osa draama uuslavastustest on tulnud välja Sadamateatris, mis tingibki väiksema külastajate arvu,» selgitas Nõgene.

Teiseks vaatajate hulga vahepealse suure muutuse põhjuseks nimetas ta keerulisi majandusolusid.

«Kui leibkonna üks pereliige on töötu, siis tihtipeale ema-isa teatrisse ei jõua ja teatrielamus võimaldatakse lastele,» märkis Nõgene. «See on andnud mõningase tagasilöögi täiskasvanutele mõeldud lavastuste külastatavusele. Samas on külastajate hulk žanri kohta üsnagi hea.»

Vaatenurga erinevused

Väga palju oleneb teatrielus nagu ka eluteatris vaatenurgast. Kui uurida statistikat ühtpidi, siis paistab, et balleti vaatajaskond ja etenduskorrad on neljal järjestikusel aastal vähenenud: 18 991 – 14 687 – 11 046 – 9133 ning 50 – 45 – 45 – 27.

Kui aga lisada siia balletitrupi suurt osalust nõudnud kontsertlavastused Queeni ja ABBA muusikaga, tekib teine pilt: 18 991 – 24 318 – 11 046 – 29 345 ja 50 – 61 – 45 – 59.

Paavo Nõgene kommenteeris, et sellised tantsurohked kontsertlavastused aitavad tantsužanri populariseerida. Samuti annab see balletitrupile uue väljundi ja Vanemuise balletile tervikuna uue tahu.

«Sellised lavastused aitavad teatril ka hakkama saada, sest ainuüksi klassikalise balleti tantsimisest tänase teatrite rahastamise juures lihtsalt ei piisaks, et Tartus üldse balletitrupp oleks,» lisas Nõgene.

Kui võtta nimetatud kontsertlavastused statistikast välja, jääb teatrijuhi sõnul alles keskmiselt 40 balletietendust hooajas, mis teatritegevuse aktiivse kaheksa kuu peale teeb viis balletietendust kuus.

«See omakorda tähendab seda, et Tartus on võimalik iga nädal näha vähemalt ühte balletietendust ning see näitaja on Euroopa keskmist arvestades 100 000 elanikuga linnas isegi väga hea,» ütles Nõgene.

Vanemuise ooper, mis siinses publiku ja etenduste statistikas on arvestatud koos operetiga, on üldiselt languses. (See ei käi mõistagi lavastuste sisu kohta!) Nelja aasta rida on selline: 16 961 – 13 569 – 7519 – 10 934 ja 46 – 42 – 28 – 40. Nagu näha, oli eelmisel aastal siiski tubli tõus. Välismaiste ooperisolistide kasutamine tõotab anda publikulisa veelgi.

Kummaline tundub lastelavastuste vaatajate järsk langus mullu. Aastal 2008 oli neid 27 475, aastal 2009 oli 37 117 ja aastal 2010 kogunisti 46 899. Aastal 2011 oli aga lastelavastustel vaid 18 076 külastajat.

Nõgene märkis lastelavastuste arve vaadates, et mõistlik oleks tõese pildi saamiseks liigitada koguperemuusikalid «Helisev muusika» ja «Mary Poppins» lastelavastuste hulka, kus on ka «Detektiiv Lotte» ja «Nukitsamees». Kui nii, siis nii. Pilt muutus vaatajate hulga poolest selliseks: 27 475 – 37 117 – 61 938 – 54 771.

Muusikalid nii ja naa

Teatrijuht rõhutas, et laste- ja koguperelavastusi ei peaks vaatama erinevate žanrite lõikes eraldi, sest oluline on ennekõike sisu. «Ja siinkohal on Tartu lastel suur privileeg – ühegi teise Eesti linna teater ei paku oma lastele nii mitmekesist teatrirepertuaari ja nii palju lastele suunatud lavastusi suure sümfooniaorkestri osalusel,» märkis Nõgene.

Kui «Helisev muusika» ja «Mary Poppins» lastelavastuste hulka liigitada, siis paistab, et muusikalide ja kontsertlavastuste vaatajaid tabas möödunud aastal põud. Nelja järjestikuse aasta külastajad: 45 532 – 33 832 – 36 354 – 12 427.

«Tõesti – täiskasvanutele suunatud muusikale ongi Vanemuise repertuaaris tagasihoidlikult. Avalik sõim, et Vanemuine teeb palju muusikale, käib peamiselt meie laste- ja kogupereetenduste rohkuse kohta,» kommenteeris Nõgene. «Ja see on lihtsalt äärmiselt kurb. Tihtipeale lahmitakse seal, kus süvenedes hakkaks ka lahmijal piinlik.»

Teatrijuhi arvamuse kohaselt peaks laste- ja kogupereetenduste heal tasemel ja suure orkestri saatel etendamine – sh algupärandid nagu «Nukitsamees», «Detektiiv Lotte» ja «Kosmonaut Lotte» – olema pigem riiklik prioriteet.

Kui aga liigitada «Helisev muusika» ja «Mary Poppins» muusikalide hulka, nagu need on ka Vanemuise veebilehel, ja lisada siia tantsurohked kontsertlavastused Queeni ja ABBA muusikaga, tekib selline arvuderida: 37 230 – 31 335 – 40 563 – 63 131.

Siit saab teha järelduse, et Vanemuise etenduste vaatajaid on üha enam lisandunud muusikalide ja kontsertlavastuste arvelt ja toetanud sellega teatri teiste žanrite lavastusi. Kui loota, et paljud kerge meelelahutuse eelistajatest hakkavad hiljem vaatama ka balletti, ooperit ja draamalavastusi, on tulemus ju hea.

Vanemuise külastajaid viimasel neljal aastal

Žanr/aasta 2008 2009 2010 2011

Ballett 18 991 14 687 11 046 9 133

Draama 74 210 57 569 55 001 65 729

Lastelavastused 27 475 37 117 46 899 18 076

Muusikal 37 230 31 335 40 563 63 131

Ooper 16 961 13 569 7 519 10 934

Muusikalide hulgas on siin tabelis ka «Mary Poppins», «Helisev muusika», Queeni ja ABBA lugude kontsertlavastused.

Tabelis ei ole kajastatud «Memory» kontsertide ning kontsertlavastuste «Hispaania öö» ja «Kaunimad hetked», samuti ühekordsete etenduste, kontsertide, galade jm ürituste publikut.

Allikas: Vanemuine 
 

26.01.2012