Loe

Lennuk: ideed on ohtlikud asjad

Tartu Postimees, Jaan Olmaru

Tartu Postimees, Jaan Olmaru
 
Järgmise aasta augustist saab Vanemuise uueks draamajuhiks näitekirjanik ja dramaturg Urmas Lennuk, kes vahetab välja viimased neli aastat selles ametis olnud Sven Karja.

Olete olnud viimased aastad vabakutseline, miks otsustasite kandideerida?

Tegelikult olen ma praegu Rakvere teatri hingekirjas näitekirjanikuna, kellel on ka muid tööülesandeid peale tekstikirjutamise. Vabakutselisena olen ma viimasel paaril aastal lihtsalt teeninud põhiosa oma elatisest.

Kandideerida otsustasin mitmel põhjusel, aga üheks põhiliseks oli soov kontsentreerida oma töö ühte ja kesksesse loovorganismi.

Kuidas hindate Vanemuise praegust repertuaarivalikut?

Sisuliselt määrab repertuaarivaliku üldisema pildi praegusel ajal tugevalt lavastajate käsitlus tekstidest. Kuna ma pole paljusid lavastusi veel näinud, siis oleks pelgalt tekstide põhjal otsustamine pealiskaudne, mida ma kindlasti vältida tahan.

Kuhupoole tahaksite draamaosa suunata?

Ma arvan, et draamat pole kuskile suunata vaja. Ta peab elu ja ajaga koos liikuma. Lihtsalt seda liikumist tuleb analüüsivalt jälgida. Lõpuks on ju eesmärgiks ikkagi vaataja. Tema võimalus leida eneses veelgi paremat inimest.

Milliste ideedega Tartusse tulete?

Ideed on ühed ohtlikud asjad. Hea idee nigela teostusega on sageli halvem nigelast ideest hea teostusega.

Aga ülesanded, mida endale praegu olen püstitanud: saada pilt draamatrupi praegusest seisust, saada ülevaade näitlejate ja lavastajate soovidest, vajadustest ja võimalustest ning kokku kutsuda tugeva sisedialoogiga loomenõukogu. Ühesõnaga – luua süsteem.

Milline võiks olla esimene näidend, mis teie soovitusel mängukavva võiks tulla?

Taas kord tahan rõhutada: ei saa usaldada ainult teksti. Tekst hakkab tööle vaid lavastaja, näitleja ja kunstniku koostöös.

Põhimõtteliselt pooldan tugevalt dramatiseeringuid. Dramatiseeringusse on sisse kodeeritud suurem tõlgendamise võimalus kui valmis näidendisse. Eriti kui dramatiseering valmib dramaturgi ja lavastaja koostöös. Kõige ideaalsemal juhul lisanduks sellesse koostöösse ka intensiivselt tundlik trupp. Põgus tutvus annab mulle julguse arvata, et Vanemuise trupis on see kõik olemas.

On teil plaanis kirjutada Vanemuisele ka ise mõni näidend?

Tartus ja Lõuna-Eestis on olemas juba oma tugev autorkond, kes on võimeline kirjutama väga huvitavaid näidendeid. Ja on seda ka varem teinud. Tuleb lihtsalt otsida võimalusi nende ja lavastajate kokkuviimiseks. Ise eelistaksin pigem kirjutada töötlusi. Aga taas kord – peamine on ikkagi töö draamajuhina, mis minu ettekujutuses ei sarnane kuskilt otsast jalutuskäiguga lillelisel väljal.

Kas draamatrupp suureneb?

Ei. Mul pole praegu mingeid plaane. Pean kõigepealt selgeks tegema, mida trupp enesest kujutab.

Kahtlustan, et seal on veel palju laiemalt avastamata näitlejaid. Tuleb luua eeldused, et ka lavastajad seda kahtlustama hakkaksid.

Vanemuise näitlejad ja lavastused on viimastel aastatel teatriauhindade nominentide hulgas väga harva esindatud. Miks?

Ausalt öeldes pole jälginud. Tegelikult on igasuguses kunsti mõõtmise ja hindamise katses väga tugev hulk subjektiivsust. Loomulikult annaks säärane tunnustus enesekindlust, aga ma pole kindel, et seda tohiks etalonina käsitleda.

Ma arvan, et kui Vanemuise draamatrupp jätkab pühendunud loometööd, siis kindlasti ei pääse ka tema liikmed nomi­nat­sioonidest ja preemiatest. Aga see ei saa muutuda eesmärgiks omaette.

Elate koos Rakvere teatri näitleja Liisa Aibeliga, kas temast võiks saada tulevikus Vanemuise näitleja?

Selliseid asju ei saa otsustada mina. Tahan inimestele ausalt silma vaadata. Kui sellise pakkumise teeb kunagi mõni loomenõukogu liige ja see läbib loomenõukogu põhjaliku analüüsitud arutelu, siis ma ei saa isiklikust suhtumisest lähtuvalt seda keelata, aga praegu jätkab ta Rakvere teatri näitlejana.

CV

• Urmas Lennuk on sündinud 16. oktoobril 1971.

• Ta lõpetas aastal 1990 Tamsalu keskkooli ja aastal 2000 EMA Kõrgemas Lavakunstikoolis lavastaja eriala.

• On töötanud Tamsalu kultuurimaja kunstilise juhina ning Saue keskkoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

• Alates aastast 2000 on Urmas Lennuk olnud Rakvere teatri kirjandusala juhataja, dramaturg ja lavastaja.

• Urmas Lennuk on kahekordne Eesti Näitemänguagentuuri näidendivõistluse võitja. 
 

14.10.2010