Loe

Kultuuriminister andis Aivar Mäele teatridirektori portfelli

Postimees

Reedel Tallinnas aru pidanud Vanemuise direktori valimise komisjon tegi kultuuriminister Urmas Paetile ettepaneku määrata teatrijuhi ametikohale Aivar Mäe.
Teine direktorikandidaat, Eesti Teatriliidu esimees Rein Oja, võttis samal hommikul oma avalduse tagasi.
Kultuuriminister kiitis komisjoni ettepaneku heaks ja määras Vanemuise direktoriks Aivar Mäe, kes on alates 2003. aasta augustist lisaks oma põhitööle Eesti Kontserdi direktorina olnud ka Vanemuise teatri direktori kohusetäitja.

Oja taandus

Konkursikomisjonis Tartu linnavalitsust esindanud kultuuriosakonna juhataja Katriin Fisch-Uibopuu sõnul ei tekitanud Mäe kandidatuur komisjonis mingeid kõhklusi.
«Mäe oli kõige tugevam kandidaat, pealegi võttis teine vestlusvooru pääsenu – Rein Oja – reede hommikul oma avalduse tagasi,» rääkis Fisch-Uibopuu.
Tema sõnul oli vestlusel juttu ka sellest, kuidas kavatseb Mäe end jagada Vanemuise ja Eesti Kontserdi vahel. «Jõuti järeldusele, et selles osas räägib Mäega läbi kultuuriministeerium tema tööandajana,» sõnas Fisch-Uibopuu. «See on konkreetse töölepingu küsimus.»
Eesti Teatriliidu esimees Rein Oja ütles, et tema taandumine oli asjade loomulik käik.
«Rääkisin Aivar Mäega juba enne konkursi väljakuulutamist ja teatasin, et ei kavatse temaga konkureerida,» selgitas Oja. «Teisisõnu, lubasin kandideerida siis, kui Mäe seda ei tee. Kuna selgus, et Mäe siiski kandideeris, siis täitsin lubaduse ja võtsin avalduse tagasi.»

Mäe jätkab kahel kohal

Oja hinnangul on Mäe isikuomadustelt parim kandidaat Vanemuise juhi kohale, küll jäävat õhku kahe suure asutuse samaaegsel juhtimisel tekkiv huvide konflikt.
«Ma väga loodan, et Mäe valib Vanemuise, kus ta on palju üles ehitanud,» sõnas Oja.
Aivar Mäe sõnul näitavad eelnenud kaheksa kuud, et ta saab Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdi samaaegse juhtimisega hakkama. Ta ei välistanud võimalust, et võtab Tallinna tööle abilise, kes aitab tal Eesti Kontserti juhtida.
«Alati sõltub kõik meeskonnast,» ütles Mäe.
Kultuuriministeeriumile esitatud visioonis peab Mäe vajalikuks rõhutada, et ainsa teatrina Eestis tuleb Vanemuine juba mai lõpus välja järgmise hooaja mängukavaga. «Oleme kuulutanud hooaja 2004/2005 balletiaastaks, balletitrupi koosseis kahekordistub – meile tulevad näiteks Toomas Edur ja Age Oks,» ütles ta.
Mäe rõhutas, et Vanemuine on taas saavutanud stabiilsuse ja positiivse maine.
Tartu abilinnapea Laine Jänese hinnangul näitab Mäe niinimetatud kahestumine selget kultuurimänedžeride kriisi. «See näitab, et neid pole Eestis piisavalt,» märkis Jänes.
«See on ebanormaalne olukord ja tuleks hakata mõtlema kultuuritaustaga inimeste majandusalase koolituse peale. Head mänedžerid ei potsata õunapuu otsast alla ega kasva nagu seened pärast vihma,» sõnas abilinnapea.
Viidates Rein Oja lubadusele mitte konkureerida Mäega, nentis Jänes: «Eks valimisprotsessis mängis juhtivat rolli Mäe, kas või sellega, et lubas kandideerida juhul, kui tema ei näe väärilist kandidaati.»
Jänese sõnul on Tartu seisukohast suurepärane, et Vanemuises jätkab nii võimekas juht, kuid ei tohiks unustada ka Eesti Kontserti.

Vanemuise arengukava 2004–2006

Teatri detailne arengukava sisaldab muu hulgas järgmist:
• Vanemuine jätkab mitmežanrilise teatrina (draama, ballett, muusika), suurendades publiku arvu igal aastal vähemalt 10 000 inimese võrra.
• 2004. aasta septembrist 2005. aasta maini toob teater välja 18 uuslavastust (sh 4 tantsu-, 4 muusika-, 8 draama- ja 2 lastelavastust) ja 11 kontserdiprojekti. 2005. aasta septembrist 2006. aasta maini 16 uuslavastust (sh 4 tantsu-, 4 muusika- ja 7 draamalavastust ning 1 lastelavastuse) ja 8 kontserdiprojekti.
• Saalide täitumusprotsent tuleb kasvatada 2006. aastaks keskmiselt 85ni.
• 2006. aastaks on draamatrupi koosseisus 28 näitlejat.
• Igal hooajal tuuakse välja keskmiselt 7 uut draamalavastust.
• Teatri balletitrupi repertuaaris on 2004/2005. a hooajal kaks suurt klassikalist balletti, kus on hõivatud vähemalt 42 tantsijat.
• Vanemuise koor suureneb 2006. aastaks 45 liikmeni.
• Vanemuise orkestris on 2006. aastal 65 orkestranti, neist üks on intendant. Teatris on statsionaarselt kaks dirigenti ja muusikajuht.
• 2006. aastaks on täielikult lõpetatud suure maja remont.
• 2006. aastal renoveeritakse täielikult väike maja.

17.05.2004