Kõrvaltvaatajale ei pruugi kikivarvul seismine, enese sirutamine ja mõned hüpped näida just erilist pingutust nõudvad. Ent eile Vanemuise teatris kehalise kasvatuse tunnis balletiliigutusi harjutanud gümnasistid olid tavatu koolitunni järel üsnagi võhmal.