Loe

Hoidkem Vanemuist tõmbetuulte eest

Tartu Postimees

Umbes aasta tagasi jõudis Vanemuise seinte vahel küdenud kriis avalikkuse ette. Sel puhul kirjutas kauane teatrijuht Jaak Viller Tartu Postimehes: on saabunud ammuoodatud võimalus suu puhtaks rääkida ja uutele arengutele suunavaid seisukohti leida.
Ametlikes ringkondades räägiti palju vähesest rahast ja suurtest kulutustest (kulutamisest), publik nurises ärajäänud etenduste ja pooltühjade saalide üle. Jääb teatrirahva teada, mida täpselt nemad omakeskis rääkisid, aga rahulolematust oli sealgi küllaga.
Peab tunnistama, et kultuuriministeerium tegutses Vanemuist päästma asudes üsna tõhusalt, andes ka lisaraha, kuid eks Urmas Paetil tulnud ju eelmiste ministrite vigu parandada ehk päästa üksiti ministeeriumi maine.
«Uutele arengutele» teed raiuma värbas kultuuriminister Eesti Kontserdi direktori Aivar Mäe, kultuuri päästetöödel tuntud tegelase.
Uus hooaeg uue juhi käe all tõi kaasa Tartus mõnda aega kogemata nähtuse – mitmeks etenduseks ette välja müüdud saali. Edu kestab: sõnalavastus «Mesimees» on välja müüdud hooaja lõpuni, muusikali «Viiuldaja katusel» märtsikuu pääsmeid on saada peamiselt rõdule.
Muidugi võib kiuslikult küsida, kas kolm menulavastuse etendust kuus pole teadlik defitsiidi tekitamine. Kuigi külastajalegi meeldib olla pigem üks õnnelik täissaalis kui nautida kohavahetusvabadust tühjuses, võib liialt üles köetud ootus ka pettumuse valmistada.
Kuid nii või teisiti, Vanemuisest kuulukse viimasel ajal pigem head kui halba. Meie teatril on tugev organism, kui sel normaalselt kosuda ja areneda lastakse.
Arenguteede otsinguil koostatakse loomulikult mitmesuguseid stsenaariume, erand pole olnud ka Vanemuine. Eelmisel kevadel esile kerkinuist oli tumedaim see, mis pani kahtluse alla muusikateatri kestmise, õnneks paistab see oht olevat kõrvaldatud.
Kuu aega tagasi arutas laiendatud loomenõukogu Vanemuise juriidilise staatuse võimalikku muutmist: kas jätkamine iseseisva struktuurina kultuuriministeeriumi haldusalas või liitumine Eesti Kontserdiga. Iseseisev võib olla kas riigiasutusena nagu praegu, sihtasutuse või avalik-õigusliku asutusena.
Tartu Postimees tunnustab kultuuriministri seisukohta, kes ei pea praegu vajalikuks Vanemuise vormiga eksperimenteerida, ja on veendunud, et Eesti vanimat ning ainulaadset teatrit ei tohi seada vähimassegi tõmbetuulde. Teatrile, mis on kestnud olenemata riigikorrast, valitsustest ja poliitikast, tuleb leida kõige kindlam püsimise alus ka edaspidi.

16.02.2004