Loe

Arvustus: rohkemat kui lihtne moraliseeriv looke

Mihkel Truman, kultuur.err.ee

Justkui omapoolseks vastuseks hiljutisele poleemikale eesti laste hammaste halva tervise üle on Teater Vanemuine lavale toonud norra lastekirjanduse klassikast pärineva teose “Sööbik ja Pisik”. Kuigi lavastus täidab kindlasti ka oma õpetliku eesmärgi, on ta siiski rohkemat kui lihtne moraliseeriv looke.

Jaan Willem Sibula lavastatus on üllatavalt hoogne ja dünaamiline. Jutustatav lugu areneb kiiresti ning moodustab vahele pikitud laulu- ja tantsunumbritega nii süžeeliselt kui ka emotsionaalselt mõjusa ja nauditava terviku. Igav ei hakka ei lastel ega täiskasvanutel.

Viimast aitab vältida ka pidev otsesuhtlus publikuga. Eriti huvitavaks osutuks Peeter Volkonski jutustajaroll onu Volgina. Professionaalse näitlejana etendab ta jutustajat muidugi laitmatult, kuid olulisima nüansi annab kahtlemata Volkonski isikupärane jutustamisviis.

Rasmus Kull ja Simo Breede Sööbiku ja Pisiku rollis mõjuvad jõuliselt ja väljendusrikkalt. Ja mis eriti oluline: kumbki ei tee lastele mängides endale järeleandmisi. Nad on kogu etenduse aja usutavalt kohal – just siin ja praegu.

Urmas Sisaski ja Lemme Krimmi kahasse kirjutatud laulud on tabavad ning meeldejäävad. Meloodiad on ühelt poolt lihtsalt, teisalt aga viisirikkad. Väljendusjõult toetavad ja avardavad nad lavastustervikut igati. Vaid lavastaja kirjutatud libreto osas võiks natuke norida – nimelt pole ehk mõistlik väikelastele mõeldud lavastuses tarvitada keerulisevõitu võõrsõnu, a’ la ‘protestima’.

Põnev ja nauditav on ka Maarja Meeru kunstnikutöö. Lavakujundus on ühtaegu nii minimalistlik kui ka rikkalik. Eriti tore on see, kuidas etendatakse hambaharja ja -puuri tegevust. Miskipärast lootsin, et lavaruumi täitva hambakaare kohale ilmub hiiglaslik hambahari või isegi hambapuur, kuid õnneks me midagi sellist ei näe.

Õõvastava puuri asemel astub lavale sõbralik hambaarst, kelle seljal on koonusekujuline neoontuledes plinkiv puurike. Lastele tehakse üheselt selgeks, et hambaarsti ja puurimist on vaja karta vaid Sööbikul ja Pisikul.

Kui nüüd heita pilk Teater Vanemuise mängukavva, võib märgata, et “Sööbiku ja Pisiku” etendused on kevadeni välja müüdud. See rõõmu tekitav huvi lavastuse vastu lubab ehk loota ka seda, et eesti laste hammaste olukord hakkab vähehaaval parenemise märke ilmutama.

11.02.2015