Juhtimine

Juhtimine

Nõukogu koosseis

SA Teater Vanemuine nõukogu:

Urmas Klaas – nõukogu esimees, Tartu linnapea, urmas.klaas@tartu.ee
Thomas Auväärt – nõukogu liige, Rahandusministeerium, finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja, thomas.auvaart@fin.ee
Meelis Kompus – nõukogu liige, Kultuuriministeerium, kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja, meelis.kompus@kul.ee
Hedi-Liis Toome – nõukogu liige, Tartu Ülikool, teatriteaduse lektor, hedi-liis.toome@ut.ee
Raul Puusepp – nõukogu liige, Tallinna Kaubamaja Grupi AS-i juhatuse liige, raul.puusepp@kaubamaja.ee

Tutvu ülevaatega nõukogu tööst 2022. aastal.

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.

7. novembril 2012 registreeriti Sihtasutus Teater Vanemuine, mis võttis 1. jaanuaril 2013 üle riigiasutuse Teater Vanemuise vara, tegevuse, õigused ja kohustused. Sellega seoses lähevad alates 1. jaanuarist 2013 Sihtasutusele Teater Vanemuine üle kõik riigiasutusega Teater Vanemuine sõlmitud kehtivad lepingud ning vastavalt võlaõigusseadusele nende lepingutega seotud õigused ja kohustused. Alates 01.01.2013 on Teie lepingupartneriks SA Teater Vanemuine.