Juhtimine

Juhtimine

Nõukogu koosseis

SA Teater Vanemuine nõukogu:

Tarvi Sits –  nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi kantsler, tarvi.sits@kul.ee
Kaia Sarnet – nõukogu liige, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler, kaia.sarnet@fin.ee
Urmas Klaas  nõukogu liige, Tartu linnapea, urmas.klaas@raad.tartu.ee
Mart Velsker – nõukogu liige, Tartu Ülikool, eesti kirjanduse dotsent, mart.velsker@ut.ee
Hedi-Liis Toome – nõukogu liige, Tartu Ülikool, teatriteaduse lektor, hedi-liis.toome@ut.ee

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.

NB! 07.11.2012.a. registreeriti Sihtasutus Teater Vanemuine, mis 01.01.2013.a. võttis üle riigiasutuse Teater Vanemuise vara, tegevuse, õigused ja kohustused. Sellega seoses lähevad alates 01.01.2013.a. Sihtasutusele Teater Vanemuine üle kõik riigiasutusega Teater Vanemuine sõlmitud kehtivad lepingud ning vastavalt võlaõigusseadusele nende lepingutega seotud õigused ja kohustused. Alates 01.01.2013 on Teie lepingupartneriks SA Teater Vanemuine.

Registrikood 90011065
KMKR. EE101589705
Tehingupartneri kood 011318
Pangarekvisiidid:
Makse saaja Rahandusministeerium
Arveldusarve EE932200 221023778606 Swedbank
Viitenumber 3500081458
Selgitus: SA Teater Vanemuine, piletite eest etendusele..X.., broneerija..X.., piletite arv ja maksumus
SWIFT HABAEE2X