Juhtimine

Juhtimine

Nõukogu koosseis

SA Teater Vanemuine nõukogu:

Urmas Klaas  nõukogu esimees, Tartu linnapea, urmas.klaas@raad.tartu.ee
Kaia Sarnet –  nõukogu liige, Rahandusministeerium, regionaalvaldkonna asekantsler, kaia.sarnet@fin.ee
Taaniel Raudsepp – nõukogu liige, Kultuuriministeerium, kunstide asekantsler, taaniel.raudsepp@kul.ee
Mart Velsker – nõukogu liige, Tartu Ülikool, eesti kirjanduse dotsent, mart.velsker@ut.ee
Hedi-Liis Toome – nõukogu liige, Tartu Ülikool, teatriteaduse lektor, hedi-liis.toome@ut.ee

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.

NB! 07.11.2012.a. registreeriti Sihtasutus Teater Vanemuine, mis 01.01.2013.a. võttis üle riigiasutuse Teater Vanemuise vara, tegevuse, õigused ja kohustused. Sellega seoses lähevad alates 01.01.2013.a. Sihtasutusele Teater Vanemuine üle kõik riigiasutusega Teater Vanemuine sõlmitud kehtivad lepingud ning vastavalt võlaõigusseadusele nende lepingutega seotud õigused ja kohustused. Alates 01.01.2013 on Teie lepingupartneriks SA Teater Vanemuine.

Registrikood 90011065
KMKR. EE101589705
Tehingupartneri kood 011318
Pangarekvisiidid:
Makse saaja Rahandusministeerium
Arveldusarve EE932200 221023778606 Swedbank
Viitenumber 3500081458
Selgitus: SA Teater Vanemuine, piletite eest etendusele..X.., broneerija..X.., piletite arv ja maksumus
SWIFT HABAEE2X