SA Teater Vanemuine

SA Teater Vanemuine

Sihtasutus Teater Vanemuine registreeriti 6.11.2012. 

01.01.2013 võttis sihtasutus üle riigiasutuse Teater Vanemuine vara, tegevuse, õigused ja kohustused. Sellega seoses läksid alates 01.01.2013 Sihtasutusele Teater Vanemuine üle kõik riigiasutusega Teater Vanemuine sõlmitud kehtivad lepingud ning vastavalt võlaõigusseadusele nende lepingutega seotud õigused ja kohustused.

Nõukogu koosseis

SA Teater Vanemuine nõukogu:

Urmas Klaas – nõukogu esimees, Tartu linnapea, urmas.klaas@tartu.ee

Kaia Sarnet – nõukogu liige, Rahandusministeerium, regionaalvaldkonna asekantsler, kaia.sarnet@agri.ee

Meelis Kompus – nõukogu liige, Kultuuriministeerium, kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja, meelis.kompus@kul.ee

Hedi-Liis Toome – nõukogu liige, Tartu Ülikool, teatriteaduse lektor, hedi-liis.toome@ut.ee

Raul Puusepp – nõukogu liige, Tallinna Kaubamaja Grupi AS-i juhatuse liige, raul.puusepp@kaubamaja.ee

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.

Põhikiri

Arengukava