SA Teater Vanemuine

SA Teater Vanemuine

Sihtasutus Teater Vanemuine registreeriti 6.11.2012. 

01.01.2013 võttis sihtasutus üle riigiasutuse Teater Vanemuine vara, tegevuse, õigused ja kohustused. Sellega seoses läksid alates 01.01.2013 Sihtasutusele Teater Vanemuine üle kõik riigiasutusega Teater Vanemuine sõlmitud kehtivad lepingud ning vastavalt võlaõigusseadusele nende lepingutega seotud õigused ja kohustused.

Nõukogu koosseis

SA Teater Vanemuine nõukogu:

Tarvi Sits –  nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi kantsler, tarvi.sits@kul.ee
Kaia Sarnet – nõukogu liige, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler, kaia.sarnet@fin.ee
Urmas Klaas – nõukogu liige, Tartu linnapea, urmas.klaas@raad.tartu.ee
Mart Velsker – nõukogu liige, Tartu Ülikool, eesti kirjanduse dotsent, mart.velsker@ut.ee
Hedi-Liis Toome – nõukogu liige, Tartu Ülikool, teatriteaduse lektor, hedi-liis.toome@ut.ee

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.

Põhikiri

Arengukava