Külasta meid

Parkimisinfo bussidele

Tartu linnas on parkimine tasuline E – R 08.00-18.00. Parkimistsoone vaata siit.

Turismibusside tasuta parkimiskohad Tartu linnas on tähistatud kaardil P-tähe juurde märgitud bussiikooniga.
Vt Parkimiskaarti