VABAD TÖÖKOHAD

VABAD TÖÖKOHAD

Vanemuise teatri eesmärk on olla samaaegselt nii eesti kultuuri hoidja kui ka uute trendide looja, ühendades endas nii traditsioonilist kui kaasaegset teatrit.
Hetkel oleme otsimas PEAKOORMEISTRIT ja KOMMUNIKATSIOONIJUHTI.

Ootame musikaalseid ja visiooniga inimesi kandideerima

Vanemuise teatri ooperikoori

PEAKOORMEISTRIKS

Peakoormeistri töö eesmärk on läbi ooperikoori eestvedamise ja arendamise aidata kaasa Vanemuise teatri eesmärkide täitmisele.
Peakoormeistri vastutusalas on palju inspireerivaid väljakutseid, mille hulgas on ooperikoori muusikaline ja vokaalne arendamine, proovide läbiviimine, lavastusprotsessis osalemine ning ooperikoori kõrge kvaliteedi tagamine. Huvi korral pakume ka võimalust kontsertide ja etenduste läbiviimiseks.
Ootame Sinult, et panustaksid pühendumuse ja armastusega ooperikoori töösse, et Vanemuise lavadel sündiv looming liigutaks meie publikut.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad dirigeerimise erialast kõrgharidust või oled seda aktiivselt omandamas;
 • omad eelnevat kogemust mõne koori või orkestri juhatamisel;
 • oskad väga hästi eesti ja inglise keelt, mis on teatris töökeelteks; kasuks tuleb vene, itaalia, prantsuse ja saksa keele hääldustasandil tundmine;
 • soovid läbi ooperikoori tegevuse panustada Vanemuise muusikateatri arengusse;
 • Sind kõnetab töötamine teatris väga mitmekesise repertuaariga;
 • oskad töötada meeskonnas ning oled hea pingetaluvusega;
 • oled ettevõtlik, loominguline ja avatud.

Omalt poolt pakume:

 • täiskohaga tööd;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • lisapuhkust 28 päeva;
 • loomingulist ja vastutusrikast tööd Eesti vanimas ja ainsas kolmežanrilises teatris;
 • huvi ja sobivuse korral võimalust töötada Vanemuise Sümfooniaorkestriga;                                                                         
 • palju võimalusi teatrielamuste nautimiseks;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi.

Konkurss toimub kolmes voorus. 1. voorus osalemiseks ootame:

 • motivatsioonikirja kirjeldusega, miks Sa sooviksid töötada Vanemuise ooperikoori peakoormeistrina ning milliseid arenguvõimalusi ja väljundeid koorile Sa näed järgmise 10 aasta jooksul;
 • CV-d koos ülevaatega oma loomingulisest tegevusest;
 • videoülesvõtet koori ja/või orkestri juhatamisest. Video peab sisaldama kolme erineva karakteriga koori ja/või orkestri teost ning ei tohiks olla vanem, kui 2 aastat.  Oluline on, et videos oleks dirigent  nähtav ja tema tegevus oleks selgelt jälgitav (soovitatavalt profiilis). Videot ootame elektroonilisel teel. *Kui video puudub ja antud hetkel pole võimalik seda ka teha, siis arvestatakse CV-d ja motivatsioonikirja.

2. vooru jõudnutel:

 • praktiline töö Vanemuise ooperikooriga, kokku 30 minutit.
  Esitamisele tulevad teosed:

  – G. Bizet – ooper “Carmen” (Kalmuse kirjastus)
  I vaatus
  Nr. 4 “La cloche a sonné” 
  IV vaatus
  Nr. 25 “A deux cuartos” 

  – P. I. Tšaikovski – ooper “Jevgeni Onegin”
  Nr. 13 alates taktist 32, “Vot tak sjurpris” (koor)

  – G. Verdi – Requiem
  Nr. 1 Requiem 

Detailsem vooru läbiviimise kord saadetakse 2. vooru pääsenutele meilitsi.

3. vooru jõudnutel:

 • praktiline töö Vanemuise ooperikooriga, kokku 60 minutit.
  Vokaalsed harjutused (lahtilaulmine) ca. 5 min.
  Esitamisele tulevad teosed:

  – G. Mahler – Sümfoonia nr. 2 
  V osa, takt 472-732 “Aufersteh’n” 

  – T. Kõrvits – “Lageda laulud” (“Moorland Elegies”)
  Nr. 7 “The Sun Has Set”

  – G. Verdi – Reekviem 
  Nr. 7 Libera me (koos solistiga)

  – G. Verdi – ooper “Nabucco” 
  III vaatus
  “Va, pensiero” (Orjade koor)  
 • praktiline töö Vanemuise ooperikoori ja sümfooniaorkestriga, kokku 30-40 minutit.
  Esitamisele tulevad teosed:

  – G. Bizet – ooper “Carmen” (Kalmuse kirjastus)
  I vaatus
  Nr. 4 “La cloche a sonné” (koor)
  IV vaatus
  Nr. 25 “A deux cuartos” (koor)

  – T. Kõrvits – “Lageda laulud” (“Moorland Elegies”)
  Nr. 7 “The Sun Has Set”

  – G. Verdi – Requiem
  Nr. 7 Libera me (koos solistiga) 
 • Vestlus

Video koos CV ja motivatsioonikirjaga palume esitada 10. maiks 2021 aadressile konkurss@vanemuine.ee. Välja valitud kandidaatidele edastatakse kutse järgmisesse vooru e-maili teel hiljemalt 13. maiks. Ettevalmistuseks vajalike nootide saamise soovi palume edastada samale e-mailile. Teine ja kolmas voor toimuvad 28. ja 29. mail 2021. Seoses valitseva viirusliku olukorraga võivad voorude toimumise ajad muutuda. Tööle asumise aeg vastavalt kokkuleppele.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kui soovid omapoolse panuse anda, et Eesti vanim teater oleks parimal võimalikul moel kajastatud – Vanemuise teater ootab turundusosakonnaga liituma

Kommunikatsioonijuhti


Sinu tööülesanneteks on:

 • luua ja viia ellu teatri kommunikatsiooniplaani
 • panustada loominguliselt turunduskampaaniate ja -materjalide väljatöötamisse
 • olla heaks partneriks ajakirjanikele, kriitikutele ning vahendada meediasuhtlust
 • kajastada Vanemuise lavastusi ja sündmuseid teatri erinevates infokanalites
 • hoida ja kasvatada Vanemuise teatri sõprade kogukonda
 • koostöös meediaagentuuriga planeerida digimeediat ja luua reklaamtekste
 • luua ja arendada koostöös personaliosakonnaga sisekommunikatsiooni strateegiat

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • väljendud suurepäraselt kõnes ja kirjas, nii eesti kui inglise keeles
 • oled avatud suhtleja ja lood kergesti uusi kontakte
 • orienteerud hästi digiturunduse ja ühismeedia platvormidel
 • algatusvõime ja loovus on omadused, mis Sind iseloomustavad
 • Sind ei kohuta olukord, kus tuleb töötada paralleelselt mitme erineva teemaga
 • oled iseseisev, täpne, visa ja vastutustundlik
 • Sul on eelnev töökogemus või haridus kommunikatsiooni valdkonnas

Vanemuise teater pakub vaheldusrikast ja arendavat tööpõldu, kus on võimalus teha tähendusrikast tööd aidates kaasa Eesti vanima ja ainsa kolmežanriteatri eesmärkide saavutamisele. Meil on paindlik tööaeg, 35-päevane põhipuhkus, sõbralik kollektiiv ning palju võimalusi teatrielamuste nautimiseks.

Kandideerimiseks saada palun 28. aprilliks 2021 konkurss@vanemuine.ee aadressile elulookirjeldus, mis sisaldab ka vabas vormis ülevaadet oma senisest töökogemusest. Teretulnud on portfoolio tehtud töödest.

KOHTUMISENI VANEMUISE TEATRIS!