Sadamateatri liikumisjuhis

Sadamateatri liikumisjuhis

Sissejuhatus

Vanemuise Sadamateater asub aadressil Soola 5b, Tartu.

Sadamateater on multifunktsionaalne teatri- ja kontserdiruum. Teater asub kesklinna vahetus läheduses otse Emajõe kaldal.

Sadamateatri fuajee on piklik, mille vasakus otsas on kohvikusaal, paremas otsas tualetid. Teatrisaal on kuni 300 kohaline ning selle paigutust muudetakse

Teatri esikülg

Teatri ees kulgeb Soola tänav, mis on umbes 5,5 meetri laiune. Tänava teisel küljel kaldub maapind järsult alla Emajõe kalda suunas.

Mööda Soola tänavat on võimalik sõita autodega, seega on teatrihoone ees võimalik takso või isikliku sõiduautoga peatuda.

Sõiduteed ja teatri ees olevat kõnniteed eraldab madal, umbes sentimeetri kõrgune aste. Kõnnitee on 5 meetrit lai.

Teatrisse viiv uks on tänavaga samal tasapinnal, ning see asub maja keskjoonel, umbes 4,5 meetri laiuse ja 1,5 meetri pikkuse varikatuse all, mis toetub kahele selle servas asuvale postile.

Kui seista seljaga Soola tänava ja näoga sissepääsu poole, jääb uksest vasakut kätt ka prügikast ning varikatuse alt väljas, veelgi vasakul pool maja servas asub jalgrattaparkla.

Vestibüül

Teatri vestibüül ehk fuajee on ristkülikukujuline pikk ruum, mis on kitsamas osas 5 meetrit lai ja  mille üldpikkus on 26 meetrit. Sinna pääseb teatri peasissepääsust Soola tänavalt. Seistes fuajees seljaga sissepääsu poole oleme fuajee pikemas seinas. Meist paremale, sissepääsuga samasse seina, jääb piletikassa, fuajee otsaseina jäävad tualettruumid ning peeglid. Vasakut kätt, sissepääsuga samasse seina jääb kõrge, umbes 150 sentimeetri kõrgune lillelaud, kuhu näitlejatele lilli jätta, samas suunas jääb ka teatrikohvik. Otse ette, vastasseina, jääb garderoob, mille kummalgi küljel, vasakul ja paremal, on sissepääsud teatrisaali.

Teatrisaal

Sadamateatri teatrisaal mahutab 300 vaatajakohta. Selle pindala on 250 ruutmeetrit. Ristkülikukujulise saali mõõtmed on 14,5 meetrit korda 17 meetrit. Kogu saal on 7 meetrit kõrge. Seistes saalis sissepääsude poole seljaga jäävad vasakusse ja paremasse seina ka kaks publikurõdu, kuhu pääseb rauast treppidest.

Saalis olevad toolid ning lava on liigutatavad. See tähendab, et praktiliselt iga lavastuse või ürituse puhul võib saali paigutus olla erinev. Kui vaadelda saali, seistes saalis sissepääsu poole seljaga, võib vahel jääda lava otse ette, ning kahele poole istmeread, vahel võib olla lava saali paremas või vasakus servas, või võib sissepääs viia otse lavaalale. Seetõttu ei ole me edasistes juhistes kuigi detailselt kirjeldanud saali istekohtadeni jõudmist, kuna võimalikke paigutusi on võimatu ette ennustada. Saali kummagi ukse juures seisab saaliteenindaja, kes on meeleldi valmis teid teie istekohani juhatama.

Teatrisse saabumine takso või ajutiselt peatuva sõiduautoga

Taksod ning sõiduautod lähenevad teatrile mööda Soola tänavat, sõites Tartu kesklinna poolt teatrisse nii, et sõidusuunda vaadates jääb teatrihoone paremale.

Auto saab peatuda täpselt teatri ukse ees.

Astu autost välja ja keera end sõidusuunast vaadates kella kolme peale nii, et auto ja Soola tänav jääksid sinu selja taha.

Liigu otse edasi umbes 3 meetrit, kuni jõuad teatrihoone seinani.

Keera vasakule, kella 9 peale nii, et teatrihoone jääks sinust paremale ning liigu mööda maja serva otse edasi, kuni kuuled pea kohal asuvat varikatust või leiad valge kepiga otse ette jääva prügikasti.

Kui jõudsid prügikastini, tuleb sul liikuda umbes meeter tagasi, kuni leiad teatri seinast ukse.

Hoiatus! Kui autost väljudes ja maja seinani liikudes leidsid jalgrattaparkla, oled sattunud teisele poole ust. Keera paremale nii, et teatrimaja jääks sinust vasakule ning liigu otse edasi, kuni leiad otse ette jääva prügikasti ja kuuled peakohal varikatust. Möödu prügikastist ning leia vasakult umbes 110 sentimeetri kõrguselt ukse käepide.

Teatri ukse käepide on klassikaline poolringi kujuline ümmargune metallist käepide. Uks avaneb väljapoole ja paremale.

Uksest sisenedes jõuad tuulekotta, mis on umbes 2 meetrit lai ja 2 meetrit pikk. Tuulekoja põrandal on kummist jalamatt. Otse ette jääb tuulekojast vestibüüli viiv uks, vasakule, kella 9 suunda umbes 1,5 meetri kaugusele jääb 170 sentimeetri kõrgusele alusele toetuv liikumisanduriga kätepuhastusautomaat. Sisenedes liigu otse edasi umbes kaks meetrit ning ava teatri fuajeesse viiv uks.

Teatrisse saabumine bussiga

Lähim ja kõige populaarsem bussipeatus Vanemuise Sadamateatrile on Kesklinna bussipeatus, mis asub Kvartali kaubanduskeskuse ees, Riia tänaval. Kesklinna bussipeatusel on 6 ootekoda. Bussipeatused Kesklinn 1, 2 ning 3 asuvad Riia tänava Kvartali kaubanduskeskuse-poolses küljes. Ootepaviljonid Kesklinn 4, 5 ja 6 aga üle tee, teisel pool Riia tänavat.

Teekond bussipeatusest Sadamateatrini on üsnagi pikk ja kehvasti märgistatud, seega soovitame sul ohutuse huvides teekond nägijast saatjaga või liikumisõpetajaga eelnevalt selgeks õppida.

Kui alustad teekonda peatusest Kesklinn 6

Peatuses Kesklinn 6 peatuvad bussid numbritega 4 ja 9, mis tulevad Annelinna poolt.

Astu bussist maha. Sinu selja taha jääb Riia tänav ning teisele poole tänavat Kvartali keskus.

Leia otse eest, umbes 2 meetri kauguselt, haljasala. Keera end paremale, bussi sõidusuunaga vastassuunda nii, et Riia tänav jääks sinust paremale ja haljasala vasakule. Järgi haljasala ja kõnnitee piiri ning liigu otse edasi. Kuna kesklinn 6 peatusel on 2 ootepaviljoni, võid mööda haljasala liikudes kohata ühte või kahte paviljoni. See sõltub sellest, kus buss peatus ja millisest uksest sa väljusid. Möödu umbes 6 meetri laiusest paviljonist nii, et see jääks sinust vasakule. Pärast ootepaviljone on pingid, kus võivad istuda bussi ootavad inimesed. Jätka otse liikumist. Peale pinke jätkub haljasala umbes 25 meetrit.

Kella 1 peal kuuled Riia tänava teeületuskoha piiksumist, kuhu meil on vaja jõuda. Suundu heli kuulates teeületuskohani. Haljasala lõppemisest on selleni umbes 30 meetrit.

Riia tänava teeületuskoht on lai, umbes 20 meetrit. Kogu ulatuses kulgevad ka taktiilsed suunavad triibukivid ning hoiatavad mummukivid. Võta suund tee ületuseks nii, et valgusfoori piiksumine jääks sinust vasakule. Ületa Riia tänav, mis on umbes 30 meetrit lai ja mille keskel on umbes 6 meetri laiune ohutussaar.

Jõudnud teisele poole teed, võta suund umbes kella 2 peale ning liigu edasi umbes 5 meetrit, kuni kohtad kivist varesepäid, mis on mõeldud liikluse takistamiseks.

Jätka juhistega, mis on toodud peatükis „kui alustad teekonda Kesklinn 1 peatusest.”

Kui alustad teekonda Kesklinn 4 või Kesklinn 5 bussipeatusest

Peatustes Kesklinn 4 ja 5 peatuvad bussiliinid 1, 2, 3, 8, 11, 12 ja 25.

Iga liin võib peatuda emma-kumma ootepaviljoni juures.

Välju bussist. Sinu selja taha jääb Riia tänav, millest üle tee jääb Kvartali keskus. Otse ette jääb Tartu Kaubamaja.

Leia juhttee abil bussiootepaviljoni post ning keera end bussi sõidusuunaga samasse suunda nii, et Riia tänav jääb sinust vasakule. Võta postist suund kella 12 peale ja liigu otse. Paremal on tajutav sein, kuid selle ääres on mitu istepinki, kus ootavad inimesed, mistõttu on mõistlikum liikuda kõnnitee keskel.

Kui väljusid peatuses Kesklinn 4, jõuad umbes 18 meetri järel postini. See on Kesklinn 5 bussioote paviljon. Möödu 6 meetri laiusest paviljonist nii, et see jääks sinust paremale.

Jätka otse liikumist. Umbes 10 meetri pärast on vasakul, kella 11 suunal kuuldav Riia tänava teeületuse valgusfoor, milleni tahame jõuda. Liigu edasi umbes 30 meetrit, kuni kuuled valgusfoori vasakul ning seejärel keera end näoga selle poole.

Riia tänava teeületuskoht on lai, umbes 20 meetrit. Kogu ulatuses kulgevad ka taktiilsed suunavad triibukivid ning hoiatavad mummukivid. Võta suund tee ületuseks nii, et valgusfoori piiksumine jääks sinust vasakule. Ületa Riia tänav, mis on umbes 30 meetrit lai ja mille keskel on umbes 6 meetri laiune ohutussaar.

Jõudnud teisele poole teed, võta suund umbes kella 2 peale ning liigu edasi umbes 5 meetrit, kuni kohtad kivist varesepäid, mis on mõeldud liikluse takistamiseks.

Jätka juhistega peatükis „Kui alustad teekonda Kesklinn 1 peatusest“.

Kui alustad teekonda Kesklinn 1 peatusest

Peatuses Kesklinn 1 peatuvad bussid numbritega 4, 8 ja 9.

Kui seista näoga Kvartali keskuse poole nii, et selja taha jääb Riia tänav, on kõige parempoolne ootekoda Kesklinn 1.

Astu bussist maha ning leia juhttee abil bussipeatuse post.

Seisa seljaga vastu posti ja keera end bussi sõidusuunaga samasse suunda. Sinust vasakule jääb Riia tänav, sinust paremale aga Kvartali keskuses paiknev piljardiklubi.

Paremalt poolt kella kolme pealt leiad astme üles, mis viib piljardiklubi ette. Liigu otse edasi nii, et aste jääks sinust paremale ja bussipeatus selja taha. Umbes 13 meetri pärast lõpeb aste ning asendub veerenniga, mis on kõnnitees valge kepiga tuntav. Kasuta veerenni juhtteena ja jätka otse liikumist.

Umbes 30 meetri pärast veerenn lõpeb. Ületa umbes 6 meetri laiune tühimik otse, kuni leiad 6 kõrvuti paiknevat kivist varesepead, mis on mõeldud liikluse takistamiseks.

Edasised juhised on olulised ka siis, kui tuled peatustest Kesklinn 4 ja Kesklinn 5.

Möödu kivist lindudest nii, et need jäävad sinust paremale. Iga linnu vahe on umbes 2 meetrit.

Kui oled jõudnud kuuenda ehk viimase linnu peani, võta linnu nokast suund kella 12 peale ning liigu edasi umbes 15 meetrit. Leiad paremalt trepi serva, mis aitab sul edasi liikuda.

Umbes 10 meetri pärast trepp lõpeb. Liigu otse edasi umbes 3 meetrit kuni leiad vasakult istepingi. See on Kesklinn 2 bussiootepaviljoni istepink. Möödu istepingi tagant nii, et selle seljatugi jääks sinust vasakule. Kohe peale pinki tajud endast vasakul umbes 6 meetri laiust Kesklinn 2 bussiootepaviljoni ning seejärel taas pinki. Pingi kõrvalt, umbes kaks meetrit Riia tänava poole leiad Kesklinn 2 bussipeatuse posti.

Kui alustad teekonda Kesklinn 2 peatusest

Peatuses Kesklinn 2 peatuvad liinid 1, 2 ja 3.

Keera end seljaga Kesklinn 2 bussipeatuse posti poole nii, et selja taha jääks Riia tänav. Liigu otse umbes 4 meetrit, kuni jõuad Kvartali keskuse seinani. Keera vasakule nii, et sein jääb sinust paremale.

Möödu otse ees olevast prügikastist ja leiad paremalt kaldtee. Kasuta kaldteed juhtteena ja jätka otse liikumist.

Möödud plastmassist kastist, kus hoitakse liiva. Peale kasti asendub kaldtee paremal astmega. Järgi seda ja jätka otse liikumist.

Kui aste pöörab ära, jätka otse liikumist. Ületa 6 meetrine tühimik, kuni leiad paremalt taas maja seina, mille ees on betoonist aste.

Järgi seda serva umbes 15 meetrit. Kui serv lõpeb, võta suund kella 11 peale. Ületa 3 meetri laiune kõnnitee, kuni leiad istepingi. See on Kesklinn 3 bussipeatus. Liigu otse pingi ja selle kõrval oleva bussioote paviljoni ning veel ühe pingi tagant mööda. Pingi kõrvalt, umbes 2 meetrit Riia tänava poole leiad Kesklinn 3 bussipeatuse posti.

Kui alustad teekonda Kesklinn 3 peatusest

Peatuses Kesklinn 3 peatuvad liinid 11, 12 ja 25.

Seisa seljaga Kesklinn 3 bussipeatuse posti poole nii, et sinu selja taga on ka Riia tänav ning ees Kvartali keskus.

Võta suund kella 11 peale ja liigu edasi umbes 21 meetrit, kuni leiad maja seina.

Liigu edasi, järgides maja seina umbes 18 meetrit. Maja sein lõpeb ära. Jätka otse liikumist umbes 25 meetrit, kuni kohtad taktiilseid mummulisi hoiatuskive. Otse ees kuuled Turu tänaval sinu käiguteega risti sõitvaid autosid.

Oled Turu tänava jalakäijate teeületuskoha juures. Tegemist on reguleeritud ristmikuga, kuid heliline valgusfoor siin ei tööta.

Üle 30 meetri laiuse tee jääb Tasku kaubanduskeskus.

Ületa sõidutee, mis on umbes 30meetrit lai. Sõidutee keskel on ka 4 meetrine ohutussaar, millest annavad märku mummulised hoiatusplaadid.

Samasugused plaadid on ka teiselpool Turu tänavat.

Olles tee ületanud, võta suund kella 12 peale ning liigu otse edasi umbes 15 meetrit, kuni kuuled otse ees Tasku keskuse seina ja tunned seda ka valge kepiga.

Keera vasakule nii, et Tasku keskuse sein jääks sinust paremale ning liigu otse edasi.

Hoiatus! Tasku keskuse seina äärde võib olla pargitud tõukerattaid.

Umbes 60 meetri pärast jääb sinu ette jalgrattahoidikute rivi.

Liigu Tasku keskuse seinast eemale, et mööduda rattaparklast nii, et see jääks sinust paremale.

Rattaparkla laius on umbes 20 meetrit. Peale 20 meetri läbimist leiad paremalt taas maja seina. Liigu edasi nii, et maja sein jääks sinust paremale.

Umbes 6 meetri pärast jääb teele prügikast, mille kõrval on post, kuid saad nende ja maja vahelt mööduda. Peale posti jääb paremal kulgevasse maja seina Tasku keskuse automaatselt avanevate lükandustega sissepääs. Liigu otse ja ületa sissepääsu ees olev umbes 5 meetri laiune ala ning leia paremalt taas maja sein. Liigu otse edasi. Umbes 5 meetri pärast pöördub Tasku keskus kergelt vasakule.

Peale pööret, umbes 20 meetri pärast on risti käiguteega 2 madalat trepiastet, mis viivad Tasku keskuse Nike’i kauplusesse.

Keera vasakule nii et trepiastmed jääksid sinust paremale.

Liigu edasi umbes kolm meetrit ja keera taas paremale, järgides esimest trepiastet paremal.

Liigu otse edasi umbes 4 meetrit.

Astmete lõppemise järel leiad paremalt enda kõndimissuuna ja Tasku keskusega paralleelselt kulgeva kaldtee, mis viib samuti selja taha jäänud ukseni. Järgi kaldteed kuni selle lõpuni, umbes 5 meetrit ning astu paremale, et leida taas Tasku keskuse sein. Jätka otse liikumist.

Umbes 30 meetri järel teeb Tasku keskuse sein 90 kraadise pöörde paremale. Ära majaga kaasa pööra.

Võta maja nurgast suund kella 2 peale ning ületa umbes 10 meetri laiune jalgtee, kuni jõuad otse ees risti kulgeva haljasalani.

Keera paremale nii, et haljasala jääks sinust vasakule ning liigu edasi. Paremal, üle äsja ületatud jalgtee kuuled Tasku keskuse seina. Liigu otse edasi.

Hoiatus! Haljasalal kasvavad põõsad võivad okstega ulatuda ka kõnniteele. Lisaks võib kõnniteele olla pargitud tõukerattaid.

Umbes 50 meetri järel katkestab vasakul oleva haljasala 6 meetri laiune trepp, mis viib alla, Emajõe äärde. Jätka otse liikumist. Umbes 20 meetri järel kaldub haljasala serv veidi vasakule. Liigu sellega kaasa.

Umbes 30 meetri järel katkestab haljasala taas samasugune trepp. Liigu endiselt otse. Umbes 3 meetri järel on kõnnitee servas sinust vasakul post, millel suunaviidad. Möödu postist, leia taas vasakult haljasala serv ning liigu otse.

Hoiatus! Haljasalale paigutatud põõsaste oksad võivad ka siin ulatuda kõnniteele. Ole ettevaatlik!

Liigu edasi umbes 60 meetrit. Sinust paremale üle tee jääb Tartu avaturg, kust võib kosta muusikat ja inimeste juttu.

60 meetri järel lõpeb vasakul olev haljasala ja asendub Emajõe äärde viiva kaldtee ja trepiga, mis pöördub kaarjalt ka vasakule, Emajõe poole. Järgi trepi ja kõnnitee serva, kuid ära trepist alla liigu.

Kui trepp lõpeb, keera paremale kella 3 peale, näoga turuhoone poole. Ületa umbes 8 meetri laiune kõnnitee. Leiad turuhoone servas oleva rattaparkla. Keera vasakule nii, et turuhoone oleks sinust paremal ning liigu otse edasi. Kui rattaparkla lõpeb, leiad paremalt turuhoone seina.

Umbes 40 meetri pärast turuhoone lõpeb. Risti sinu liikumisteega kulgeb Soola tänav ning teisel pool teed on Vanemuise Sadamateatri hoone.

Võta turuhoonest suund kella 1 peale ning ületa 6 meetri laiune Soola tänav.

Leiad paremalt teatrihoone seina. Liigu otse edasi umbes 20 meetrit, kuni kuuled peakohal asuvat varikatust või leiad valge kepiga otse ette jääva prügikasti.

Kui jõudsid prügikastini, tuleb sul liikuda umbes 2 meetrit tagasi, kuni leiad teatri seinast ukse. Sisene sellest.

Teatri ukse käepide on klassikaline poolringi kujuline ümmargune metallist käepide, mis asub umbes 110 sentimeetri kõrgusel. Uks avaneb väljapoole ja paremale.

Uksest sisenedes jõuad tuulekotta, mis on umbes 2 meetrit lai ja 2 meetrit pikk. Tuulekoja põrandal on 1,5 meetri laiune kummist jalamatt. Otse ette jääb tuulekojast vestibüüli viiv uks, vasakule, kella 9 suunda umbes 1,5 meetri kaugusele jääb 150 sentimeetri kõrgusele alusele toetuv liikumisanduriga kätepuhastusautomaat. Kui oled sisenenud, liigu otse edasi umbes kaks meetrit ning ava teatri fuajeesse viiv uks.

Teatri peasissepääsu juurest garderoobi liikumine

Seisad teatri fuajees seljaga sissepääsu poole umbes 1,5 meetri laiusel porivaibal. Sinust otse ette, umbes 5 meetri kaugusele jääb garderoobilett, mille esikülg on vasakule ja paremale ulatudes umbes 7 meetrit lai.

Olles ulatanud garderoobi teenindajale oma rõivad, tasub uurida, kummast sissepääsust täna saali pääseb. Saali viivad garderoobist vasakul ja paremal küljel olevad kaks sissepääsu ning nende kasutamine sõltub saali paigutusest. Vasak sissepääs on see, mis jääb vasakut kätt, kui seista seljaga fuajees teatrimaja sissepääsu poole.

Garderoobist teatrisaali vasakpoolse sissepääsuni jõudmine

Kui oled garderoobileti juures, keera end nii, et lett jääks sinust paremale. Liigu edasi, leti serva järgides, kuni jõuad leti otsas oleva postini. Möödu postist ning keera paremale, kella 3 peale. Järgi paremale jäävat garderoobiseina ning liigu otse edasi umbes 4 meetrit, kuni jõuad otse ette jääva teatrisaali ukseni. Keera vasakule, kella 9 peale ja astu edasi umbes meeter. Saali sissepääs jääb sinust nüüd vasakule. Siin tervitab sind ka saaliteenindaja.

Kuna saali paigutus võib iga lavastuse või sündmuse puhul olla erinev, ei ole siin juhendis võimalik öelda, kus asub teie istekoht. Saaliteenindaja on aga meeleldi valmis teid teie istekohani juhatama.

Garderoobist teatrisaali parempoolse sissepääsuni jõudmine

Kui oled garderoobileti juures, keera end nii, et lett jääks sinust vasakule. Liigu edasi leti serva järgides, kuni jõuad leti otsas oleva postini. Võta suund kella 10 peale ja liigu edasi umbes 5 meetrit, kuni jõuad otse ette jääva teatrisaali ukseni. Siin tervitab sind ka saaliteenindaja.

Kuna saali paigutus võib iga lavastuse või sündmuse puhul olla erinev, ei ole siin juhendis võimalik öelda, kus asub sinu istekoht. Saaliteenindaja on aga meeleldi valmis sind istekohani juhatama.

Teatri parempoolsest sissepääsust tualettruumideni jõudmine

Kui väljud saalist parempoolse ukse kaudu, keera vasakule kella 9 peale. Liigu otse edasi umbes 2 meetrit. Sinu ees on uks, mis viib invatualetti. Sellest paremale jäävad ja siis naiste tualettruumide uksed.

Teatri peasissepääsust tualettruumideni jõudmine

Seisad teatri fuajees, seljaga sissepääsu poole umbes 1,5 meetri laiusel porivaibal.

Keera paremale kella 3 peale nii, et sissepääs jääks sinust paremale. Liigu otse edasi.

Peale sissepääsu jääb paremale teatrikassa lett. Jätka otse liikumist ja möödu kassaletist. Nüüd jäävad paremale aknad ning istumiseks mõeldud madalad, umbes 50 sentimeetri kõrgused tumbad.

Möödud vasakut kätt umbes 2 meetri kaugusele jäävast keset fuajeed eraldi seisvast jalgade peal olevast peegelseinast. Peegli pikem osa vaatab sinuga samasse suunda, ehk fuajee otsaseina.

Jõudnud otsaseinani, leiad otse eest ukse, mis viib naiste tualettruumi.

Samas seinas on 2-meetriste vahedega vasakule jäävad meeste tualettruumi uks, seinale kinnitatud tuletõrjevooliku kapp ning invatualeti uks.

Invatualett

Invatualeti uks avaneb väljapoole ja paremale.

Invatualett on ristkülikukujuline. Seistes invatualetis seljaga ukse poole, jääb paremale seinale, umbes 110 sentimeetri kõrgusele valgusti lüliti.

Uksest vasakule ukseseinale jääb umbes 100 sentimeetri kõrgune paberihoidja. Vasakusse seina jääb umbes 80 cm kõrgune valamu, mille vasakule küljele jääb ka käsidušš.

Valamu kohal, sellest paremal, on seebidosaator ning vasakul käte desinfitseerimise dosaator.

Valamust paremale jääb invatualeti teine uks, mis viib lavatagustesse ruumidesse. Tualetti kasutades veendu, et ka see uks oleks lukustatud. Ust saab lukustada ukse lukuaugus oleva võtmega.

Tualettruumi sissepääsust vastasseina jääb tualettpott, millest vasakule on paigutatud koristaja töövahendid.

Meeste tualettruum

Meeste tualettruum on ristkülikukujuline.

Seistes meeste tualetis seljaga ukse poole, jäävad paremasse seina kaks WC kabiini, mille uksed avanevad kabiini poole näoga seistes välja ja paremale. Parempoolses kabiinis asub tualettpott otse ees ning paberihoidja kabiini vasakus seinas, umbes 80 sentimeetri kõrgusel. Vasakpoolses kabiinis asub pott samuti otse ees, kuid paberihoidja on kinnitatud kabiini parempoolsele seinale.

Kabiinide vastasseina vasakus ääres asub seinale umbes 170 sentimeetri kõrgusele kinnitatud paberihoidja ning selle all prügikast. Paberihoidjast paremal on kaks valamut, mille vahel on seinale umbes 130 sentimeetri kõrgusele kinnitatud seebidosaator.

Kui seista tualettruumis ukse poole seljaga ning liikuda otse edasi, möödume me vasakul olevatest kraanikaussidest. Umbes 3 meetri pärast jääb vasakule pisike vahesein ning seejärel jõuame ruumi laiemasse ossa, mille vasakusse seina on kinnitatud kolm pissuaari.

Naiste tualettruum

Seistes naiste tualetis seljaga ukse poole jääb paremat kätt seinale kinnitatud peegel, mille järel on seinale kinnitatud kuivatuspaberi hoidja, mille all prügikast, sellest edasi, samas seinas, on kolm kraanikaussi. Keskmisest kraanikausist vasakul ja paremal on seinale 130 sentimeetri kõrgusele kinnitatud seebidosaatorid.

Kui seisate tualettruumi ukse poole seljaga, on valamute vastasseinas ehk ruumi vasakus seinas viie WC-kabiini uksed. WC-kabiinis asub tualettpott otse ees ning paberihoidja on kinnitatud kabiini paremale seinale, umbes 80 sentimeetri kõrgusele. Nagi asub kabiini vasakus seinas, umbes 160 cm kõrgusel

Teatri sissepääsust kohvikusse jõudmine

Seisad teatri fuajees, seljaga sissepääsu poole umbes 1,5 meetri laiusel porivaibal. Sinust otse ette, umbes 5 meetri kaugusele jääb garderoobilett, mille esikülg on vasakule ja paremale ulatudes umbes 5 meetrit lai.

Liigu otse edasi umbes 5 meetrit, kuni jõuad garderoobiletini ning keera end nii, et lett jääks sinust paremale. Liigu leti serva järgides edasi, kuni jõuad leti otsas oleva postini. Möödu postist ning liigu otse umbes 7 meetrit, ületades vasakpoolse saali sissepääsu juurde viiv ala.

7 meetri pärast leiad paremalt taas seina. Liigu seina mööda otse edasi umbes 5 meetrit, kuni sein keerab paremale. Keera koos seinaga ning jätka otse liikumist. Sinust paremat kätt algab seinal umbes 150 cm kõrgune lett. Siia äärde moodustub ka kohvikus ostjatest järjekord. Liigu mööda leti serva edasi umbes kuus meetrit, kuni kuuled paremal leti taga kohviku külmkappide surinat. Oled jõudnud kohani, kus ootavad kohviku teenindajad.

Peale ostude sooritamist keera end nii, et kohviku lett jääks sinu selja taha. Otse ette, umbes 4 meetri kaugusele jäävad kohvikuruumi suvaliselt paigutatud lauad, mille ümber toolid.