Rännakud. Tõotatud maa

Rännakud. Tõotatud maa

Sõltumatu Tantsu Lava külalisetendus.

Teekond emakeele ja kodumaa mõtteruumis.

Kodumaa leid ja isamaa lugu, mida lahendatakse negatiivi kaudu. Positiiv kui negatiivi potentsiaal, negatiiv kui positiivi võimalus. Mis on sisse ja välja fokuseerimise erinevus; kuivõrd on võimalik puudutada detaili, olles fookusega veel/juba üldisel. Mis on üldpildi ja detaili vahe, kui lainurk ja teravnurk annavad informatsiooni teineteise kohta.

Millistele mastaapidele toetutakse, millistele mastaapidele üldse toetuda saab. Kui väike või suur peab pilt/haare olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks.

Kui väike või suur peab kodumaa olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks. Kas isamaa ja kodulugu on piiritletud, kas ema armastus on piiratud.

Kui kodu on see, kus on omad, siis mis on see, kus on võõrad, kui võõra mõistet ei tea. Mis muutub, kui võõra mõistet selgitada või mis on elus juhtunud, et võõra mõiste on selgeks saanud. Rääkida enda lugu võõra kaudu, rääkides võõra lugu enda pinnalt – osutamine palmipuudele endal kuused-kased toas – kodustades küsimust, milleks ja kuhu me läheme/ milleks ja kuhu on mindud.

„Rännakud“ on Vanemuise ja Sõltumatu Tantsu Lava ühine teekond keele ja kodumaa mõtteruumis. See on kahest lavastusest koosnev tervik, mida ühendavaks sillaks on interaktiivne veebileht, kuhu on koondatud artiklid, fotod, pildid, tekstid ja helid. Teatrite koostööna valminud leht annab sissejuhatuse lavastustesse, ning aitab neid mõista, saada lisateadmisi Eesti ajaloost ja valitud kümnendist.

Esietendus ​Sõltumatu Tantsu Laval​ 2​0​. septembril 2017.

KAVALEHT


Autorid: Kadri Noormets, Sigrid Viir, Oliver Kulpsoo.

Piletid Piletilevist.

KORRALDAJA

Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ
Telliskivi 60a Tallinn Harjumaa
info@stl.ee