Konkurss

Konkurss

Otsime teatrijuhti!

Vanemuine on Eesti vanim teater, mis on oma 149 tegutsemisaasta jooksul olnud teerajajaks ja suunanäitajaks teistele hiljem asutatud Eesti teatritele. Vanemuine tegutseb Eesti ja ka lähiregiooni ainsa kolmežanriteatrina, kus draama-, balleti- ja ooperitruppide ning sümfooniaorkestri koostöös antakse igal hooajal ligi 600 etendust, mida külastab stabiilselt kuni 200 000 vaatajat – see teeb Vanemuisest Eesti külastatavaima teatri. Vanemuise teatris töötab 360 inimest.

Seoses juhatuse liikme lepingu lõppemisega kuulutab SA Teater Vanemuine välja konkursi uue juhatuse liikme (teatrijuhi) leidmiseks.

SA Teater Vanemuine juhatuse liige vastutab riigi asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine viisil, mis tagaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise suurepärasel tasemel.

Kandideerimise eelduseks on:

• Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu tundmine;
• inimeste ja protsesside arvestatav ja edukas juhtimiskogemus;
• koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
• tugev analüüsi- ja algatusvõime, oskus olla innustajaks ja eestvedajaks;
• hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus;
• majandusalased üldteadmised;
• väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus (kõnes ja kirjas);
• kõrgharidus.

Omalt poolt pakume:

• vaheldusrikast, väljakutseid ja eneseteostust pakkuvat tööd suures loomingulises meeskonnas;
• võimalust osaleda Eesti ainsa kolmežanriteatri juhtimises ja arendamises;
• võimalust rääkida kaasa Eesti teatripildi kujunemisel;
• häid töötingimusi.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:

• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kirjalik visioon Vanemuise teatri tulevikust (kuni 2 lk).

Tähtajad:
• avalduste esitamise tähtaeg ja koht on 14. detsembril 2018 digiallkirjastatult aadressile keiu@vanemuine.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus Vanemuise teatri aadressile Vanemuise 6, Tartu 51003, märgusõna „ juhatuse liige“.
• SA Teater Vanemuine juhatuse liiget oodatakse tööle 2019. aasta suvel.

Juhatuse liikme valimisel on lisaks sihtasutuse nõukogule kaasatud teatri loominguliste töötajate esindajad ja Eesti Teatriliidu esindaja. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping kuni viieks aastaks.
Täiendav info: SA Teater Vanemuine, personalijuht Keiu Kaljujärv keiu@vanemuine.ee