Kultuuriministeeriumi haldusala asutusena koostab SA Teater Vanemuine organisatsioonipõhise arengukava järgmise eelarveaasta ning sellele järgneva nelja aasta kohta. Igal aastal täiendatakse arengukava ühe järgneva aasta võrra. Käesolev arengukava esitab SA Teater Vanemuine üldised arengusuunad aastateks 2016-2020.