Reeglid ohutuks teatrikülastuseks

Reeglid ohutuks teatrikülastuseks

Reeglid külastajale:

 • Publik kohustub järgima kehtestatud käitumisnorme, mis aitavad ära hoida viiruse levikut.
 • Etendusele ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (palavik, kuiv köha, hingamisraskused).
 • Vanemuise teatril on õigus tervisenõuetest lähtuvalt muuta vajadusel istekohtade asetust.
 • Vanemuise teatril on kohustus piletite tagasiostuks vaid juhul, kui etendus jääb ära. Haigestumise korral on võimalus ostetud pilet ümber vahetada mõne järgmise Vanemuise teatri etenduse pileti vastu. 
 • Publiku kohtumised esinejatega (tänamine, lillede andmine, autogrammide jagamine vmt) on keelatud kogu piirangute perioodi vältel.
 • Palume etendusele tulles varuda piisavalt aega piletikontrolliks, istekohtade valimiseks, vajadusel parkimiskoha leidmiseks. Publik on oodatud saali juba 30 minutit enne etenduse algust. 

Teatripoolsed meetmed:

 • Tagame võimalikult kontaktivaba, minimaalsete järjekordadega ning ohutu distantsiga pääsmete kontrolli sissepääsul. Külastajatel on järjekorras võimalik hoida distantsi ning tulla vajadusel piletimüüjale, -kontrolörile lähemale piiratud ajaks. Selleks kasutame põrandal tähiseid, infosilte ja täiendavaid piirdeid distantsi hoidmiseks.
 • Makseterminalid on paigutatud piletimüüjast maksimaalselt kaugele.
 • Tagame saalis kuni 50% täituvust, istekohtade piirangutele vastava asetuse (vajadusel üle ühe istekoha) ja liikumissuuna publikualal. Väldime kogunemist lava ette.
 • Tagame võimalused käte desinfitseerimiseks (väljaspool WC ust ning ruumi sisenemisel ja väljumisel) ja pesuks. Samuti treppide juures, mille puhul on käsipuust kinni hoidmine vältimatu ja toitlustuse pakkujate juures.
 • Varustame sündmuse territooriumi piisava mahutavusega, kontaktivabalt avatavate ning lihtsasti tühjendatavate prügikastidega ning tagame publiku arvust lähtuvalt piisava hulga tualette. Tagame tualettide regulaarse koristamise (sh ürituse ajal) ning voolava vee, seebi, käte kuivatamiseks paberrätikud ja jalaga avatavad jäätmekonteinerid ürituse alal. 
 • Märgpuhastame ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti katsutavaid pindasid (sh kaardimakseterminali klaviatuur, müügikassa, kuvar, klaviatuur jm müügikohtade aparatuur, WC inventar) iga 2-4 tunni järel. 
 • Etenduse toimumise paiga sissepääs on avatud vähemalt 30 minutit enne ürituse algust, et tagada külastajate reeglitele vastav sisenemine, sh distantsi hoidmise võimalus. 
 • Teenused (toitlustus, infopunkt jm) ürituse alal on paigutatud võimalikult hajutatult, et osalejatel oleks võimalikult vähe põhjust üksteise lähedal seista.
 • Tagame garderoobis desinfitseerimisvahendid
 • Tagame, et publiku ja esinejate vahele jääv ala oleks piisav nakkusohutuse tagamiseks.
 • Tagame, et publikualal olevad tehnilised üksused (näiteks heli- ja valguspult) on selgelt märgistatud ja publikust piiretega eraldatud, et vähendada nakkuse võimalust.
 • Parkimine on reguleeritud nii, et arvesse on võetud perioodiks kehtestatud distantsi vajadus.
 • Teater võib kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisele.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb haigust COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.