Info

Juhised ohutuks teatrikülastuseks

Hea teatrikülastaja!

Vaatajate ja artistide turvalisuse tagamiseks oleme kasutusele võtnud viiruse levikut ennetavad meetmed. Lähtume oma tegevuses Kultuuriministeeriumi juhendist ja terviseameti soovitustest ning palume järgida vastavaid juhiseid:
Juhised külastajale:
 • Teatrisse tulekul hoia teistega distantsi ning pese ja desinfitseeri käed! Kui oled haigestunud või tunned end haigena, püsi palun kodus! See aitab ära hoida viiruse levikut. Teatril on õigus haigussümptomitega inimesi saali mitte lasta.
 • Teatril on õigus muuta vajadusel istekohtade asetust, kui Terviseameti piirangud seda ette näevad. 
 • Teatril on kohustus piletite tagasiostuks vaid juhul, kui etendus jääb ära.
 • Palume etendusele tulles varuda piisavalt aega piletikontrolliks, istekohtade valimiseks, vajadusel parkimiskoha leidmiseks. Publik on oodatud saali juba 30 minutit enne etenduse algust.
 • Järjekordade vältimiseks kohvikus soovitame teha vaheajatellimuse eelnevalt teatri veebilehe kaudu.  
Teater tagab, et:
 • Sissepääsul teostame pääsmete kontrolli võimalikult kontaktivabalt, minimaalsete järjekordadega ning hoiame ohutut distantsi.
 • Makseterminalid on paigutatud piletimüüjast maksimaalselt kaugele.
 • Saalis on täidetud piirangutele vastav kogus istekohti (50% saalist) ja kindel liikumissuund publikualal. 
 • Võimalused käte desinfitseerimiseks on sissepääsude juures, garderoobis ning kohvikus. 
 • Tualettides saab pesta käsi voolava vee ja seebiga, käsi kuivatada paberrätikutega ning kasutada kontaktivabu jäätmekonteinereid.
 • Märgpuhastame ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti katsutavaid pindasid (sh kaardimakseterminali klaviatuur, müügikassa, kuvar, klaviatuur jm müügikohtade aparatuur, WC inventar) iga 2-4 tunni järel.
 • Etenduse toimumise paiga sissepääs on avatud vähemalt 30 minutit enne ürituse algust, et tagada külastajate reeglitele vastav sisenemine, sh distantsi hoidmise võimalus.
 • Publiku ja esinejate vahele jääv ala on piisav nakkusohutuse tagamiseks.
 • Publikualal olevad tehnilised üksused (näiteks heli- ja valguspult) on selgelt märgistatud ja publikust piiretega eraldatud, et vähendada nakkuse võimalust.
 • Kultuuriministeeriumi või Terviseameti ettekirjutusel võib teater kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid piiranguid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisele.

Etendusi ning publiku turvalisust puudutav info täpsustub ja täieneb jooksvalt. 

Loe lisaks: 10 kõige olulisemat asja, mida teada koroonaviirusest ja selle ennetamisest