Info

Juhised ohutuks teatrikülastuseks

Hea teatrikülastaja!

Koroonaviiruse levik Eestis on laiahaardeline. Leviku tõkestamine eeldab vastutustundlikku käitumist nii teatrilt kui ka teatrikülastajalt. Vaatajate ja artistide turvalisuse tagamiseks oleme kasutusele võtnud viiruse levikut ennetavad meetmed – meile on tähtis, et teatripublik ja meie enda töötajad tunneksid end siin turvaliselt.

Valitsuse 28. oktoobri 2021 otsusega kehtivad Vanemuise teatris uuenenud ohutusreeglid. Kõige olulisem:

 • täisealine teatrikülastaja pääseb teatrisse vaid vaktsiinipassi või COVID-19 läbipõdemist kinnitava tõendi alusel;
 • oma nakkusohutust peavad tõendama ka noored vanuses 12-17 (k.a.). Sissepääsu teatrisse tagab neile vaktsiinipass, COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend või tervishoiutöötaja poolt tehtud PCR või antigeeni kiirtesti negatiivset tulemust kinnitav tõend;
 • isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument;
 • teatrimajades on maski kandmine kohustuslik.

Täpsemad juhised külastajale

 • Kui oled haigestunud või tunned end haigena, püsi palun kodus! See aitab ära hoida viiruse levikut. Teatril on õigus haigussümptomitega inimesi saali mitte lasta.
 • Alates 12. eluaastast peab teatrikülastaja tõendama oma nakkusohutust – teatrisse tulles võta kindlasti kaasa
  • kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba, pass);
  • vaktsiinipass, mis kinnitab teie täielikku vaktsineeritust (viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg) või COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend;
  • noored vanuses 12-17 (k.a.) saavad tõendada oma nakkusohutust ka meditsiinitöötaja poolt tehtud PCR või antigeeni kiirtesti negatiivse tulemusega, sh üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemusega (PCR testi tulemus ei tohi olla vanem kui 72 tundi ja antigeeni kiirtesti tulemus vanem kui 48 tundi).

Koostöös SYNLABiga saab 12-17aastane Vanemuise teatri piletiomanik teha usaldusväärse koroonaviiruse PCR testi SYNLABis erihinnaga 5 eurot. Toetamaks kultuurielu säilimist keerulisel koroonaajal katab ülejäänud analüüsi kulu SYNLAB. Tutvu juhistega soodushinnaga testimiseks.

 • Alates 12. eluaastast on maskikandmine kohustuslik kogu teatrikülastuse vältel.
 • Juhul, kui inimene ei soovi oma nakkusohutust tõestada, siis ei ole tal õigust teatrietendustel osaleda. Korraldajal ei ole kohustust ka sel juhul piletiraha tagastada. Õiguslik alus selleks on VÕS § 101 lõige 3.
 • Vahetame piletid ringi kas sama etenduse mõne teise kuupäeva pileti või kinkekutse vastu juhul, kui pileti ostja annab soovist teada hiljemalt 7 päeva enne etenduse algust. Selleks palume ühendust võtta aadressil kassa@vanemuine.ee.
 • Teatrisse sisenemisel pese või desinfitseeri käed.
 • Hoia teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Teatril on õigus muuta vajadusel istekohtade asetust, kui terviseameti piirangud seda ette näevad. 
 • Teatril on kohustus piletite tagasiostuks vaid juhul, kui etendus jääb ära. Vabade kohtade olemasolul on erandkorras võimalik pileteid ümber vahetada. Võtke ühendust Vanemuise teatri kassaga (kassa@vanemuine.ee).
 • Palume etendusele tulles varuda piisavalt aega piletikontrolliks ning vajadusel parkimiskoha leidmiseks. Publik on oodatud teatrisse üks tund enne etenduse algust.
 • Järjekordade vältimiseks kohvikus soovitame teha vaheajatellimuse eelnevalt kohviku veebilehe kaudu. 

Teater tagab

 • Teatripublikuga kokkupuutuv personal kannab maski.
 • Sissepääsul teostame pääsmete kontrolli võimalikult kontaktivabalt, minimaalsete järjekordadega ning hoiame ohutut distantsi.
 • Etenduse toimumise paiga sissepääs on avatud vähemalt üks tund enne ürituse algust, et tagada külastajate reeglitele vastav sisenemine, sh distantsi hoidmise võimalus. 
 • Makseterminalid on paigutatud piletimüüjast maksimaalselt kaugele.
 • Võimalused käte desinfitseerimiseks on sissepääsude juures, garderoobis ning kohvikus. 
 • Tualettides saab pesta käsi voolava vee ja seebiga, käsi kuivatada paberrätikutega ning kasutada kontaktivabu jäätmekonteinereid.
 • Märgpuhastame ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti katsutavaid pindasid (sh kaardimakseterminali klaviatuur, müügikassa, kuvar, klaviatuur jm müügikohtade aparatuur, WC inventar) iga kahe kuni nelja tunni järel.
 • Publiku ja esinejate vahele jääv ala on piisav nakkusohutuse tagamiseks.
 • Publikualal olevad tehnilised üksused (näiteks heli- ja valguspult) on selgelt märgistatud ja publikust piiretega eraldatud, et vähendada nakkuse võimalust.
 • Kultuuriministeeriumi või terviseameti ettekirjutusel võib teater kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid piiranguid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisele.

Etendusi ning publiku turvalisust puudutav info täpsustub ja täieneb jooksvalt.

Lähtume oma tegevuses valitsuse korraldusestkultuuriministeeriumi juhendist, terviseameti soovitustest ning soovist, et Vanemuise teater oleks avatud ja kultuur kättesaadav.

 

Viimati uuendatud 23. novembril 2021.